Μελίχλωρο Λήμνου από την οικογένεια Χρυσάφη

Μελίχλωρο Λήμνου από την οικογένεια Χρυσάφη

Μεστή και πολύπλοκη γεύση για το Μελίχλωρο, το παραδοσιακό τυρί από το γάλα των αιγοπροβάτων της Λήµνου που περιέχει το όλο το terroir του νησιού.

Το τυρί που υπόκειται σε φυσική αφυδάτωση και αποκτά σκληρή υφή έχει καταχωρηθεί ήδη ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ελλάδας ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η καταχώρησή του στον κατάλογο των ΠΟΠ προϊόντων της ΕΕ. ∆ηµιουργός η Οικογένεια Χρυσάφη, µια εταιρεία που ιδρύθηκε στη Λήµνο πριν από 30 χρόνια και µε έµβληµα το κρινάκι, ένα σπάνιο στοιχείο της χλωρίδας του νησιού, συνεχίζει τη γαστρονοµική παράδοσή του. Σε όλα τα στάδια της παραγωγής η Οικογένεια Χρυσάφη εφαρµόζει πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων ΕΝ ISO 22000:2005.

Παράλληλα, από το 2009 συνεργάζεται µε το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & ∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η συνεργασία µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων µε σκοπό τη δηµιουργία νέων καινοτόµων παραδοσιακών προϊόντων. Στα υπόλοιπα τυροκοµικά προϊόντα της εταιρείας Χρυσάφη περιλαµβάνονται το Καλαθάκι Λήµνου ΠΟΠ, το Κασκαβάλι και η Φέτα ΠΟΠ.