ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΑΡΤΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΑΡΤΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

O οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά ανακοινώνει τον τρίτο και τέταρτο κύκλο της καινοτόμου Ακαδημίας Πτηνοτροφίας, που θα υλοποιηθούν στην Άρτα και τα Ιωάννινα αντίστοιχα.

Στόχος της δράσης είναι να προσφέρει σε νέες και νέους πτηνοτρόφους τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών, όπως κοτόπουλο και γαλοπούλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του οργανισμού μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2023.

100 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Μέσω της δράσης θα δοθεί η δυνατότητα, συνολικά, σε 100 νέες και νέους πτηνοτρόφους με μεγάλη, μικρή ή και καθόλου εμπειρία, να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την εκτροφή κρεοπαραγωγών πτηνών. Η εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων της Ακαδημίας από τους εκπαιδευόμενους-παραγωγούς θα φέρει οφέλη ως προς τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονάδων τους, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

4 ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Συνολικά, θα πραγματοποιηθούν 4 κύκλοι κατάρτισης των είκοσι 25 ατόμων (ένας κύκλος για κάθε περιοχή υλοποίησης). H διάρκεια κάθε κύκλου είναι 40 ώρες, εκ των οποίων οι 32 ώρες αποτελούν τη θεωρητική εκπαίδευση και οι 8 ώρες την πρακτική άσκηση. Στο τέλος του προγράμματος δίνεται στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Πιο συγκεκριμένα, η διάρκεια της εκπαίδευσης στα Ιωάννινα είναι από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2023. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας έως τις 30 Οκτωβρίου.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης στην Άρτα είναι από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας έως τις 30 Οκτωβρίου εδώ.