ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ: Στόχος η επιστροφή σε κέρδη

ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ: Στόχος η επιστροφή σε κέρδη

Έμφαση στην ανάπτυξή της μέσα από νέες τεχνολογίες, προϊόντα και επενδύσεις δίνει η Νερά Κρήτης, με στόχο να καταγράψει κερδοφορία κατά την τρέχουσα χρήση. Θυμίζουμε ότι και η περσινή χρήση έκλεισε με ζημιές, παρά την αύξηση τζίρου κατά 14,73%.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΎΞΗ ΤΏΝ ΠΏΛΗΣΕΏΝ

Όσον αφορά την ανάπτυξη πωλήσεων, η εταιρεία έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες με σκοπό την αύξηση του όγκου, όπως:

 • Πιστοποίηση των brands Νερά Κρήτης & Νερά Μακεδονίας ως φυσικά μεταλλικά. Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και για την επάρκεια των πηγών παραγωγής νερού και αποθεμάτων, η εταιρεία εξασφάλισε και δεύτερη πηγή παραγωγής για το brand Νερά Κρήτης. Παράλληλα θα συνεχιστεί και η παραγωγή επιτραπέζιου νερού για την κάλυψη αναγκών πωλήσεων private label προϊόντων, τα οποία δεν επιτρέπεται να είναι φυσικά μεταλλικά
 • Λανσάρισμα στην αγορά των ελαφρύτερων (σε βάρος) φιαλών νερού στην Ευρώπη. Οι φιάλες αυτές στοχεύουν τις ταχύτερα κινούμενες προϊοντικές κατηγορίες των 1,5lt και 0,5lt
 • Ανάπτυξη νέας καινοτόμου πολλαπλής συσκευασίας φιαλών 1,5lt μόνο με χαρτί (έναρξη παραγωγής εντός του 2024) ως αποτέλεσμα ιδίων ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης. Η παραγωγή των εν λόγω συσκευασιών, σε συνδυασμό με τις ελαφρύτερες φιάλες και την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας από την ιδιοπαραγωγή μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών της (ως επενδύσεις NetMetering), αναμένεται να προσελκύσει εγχώριο και διεθνές πελατολόγιο που υποστηρίζει και εφαρμόζει την πράσινη βιωσιμότητα (green sustainability), όπως π.χ. αλυσίδες supermarkets που αναζητούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα οποία προσθέτουν αξία και συμβάλλουν στην επίτευξη στόχων βιωσιμότητα κι αειφορίας

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της εταιρείας μέσω της υψηλής τεχνολογίας, είναι να διατηρήσει και να αυξήσει την αξία της, κάνοντας νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκαταστάσεις. Όπως σημειώνει η διοίκηση, βασική επιδίωξη είναι κυρίως η:

 • περαιτέρω ανάπτυξή της με τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων προϊόντων
 • ανάπτυξη του πελατολογίου στους υπάρχοντες και σε νέους τομείς
 • αριστοποίηση παραγωγικών διεργασιών
 • βελτιστοποίηση αυτών με στρατηγική εξοικονόμησης
 • αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • διατήρηση της εταιρικής κουλτούρας.

Οι κύριες στρατηγικές της εταιρείας έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της και την απόκτηση ακόμη μεγαλύτερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της, την ικανοποίηση των πελατών της καθώς και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ

Αξίζει να αναφερθεί ότι εντός του 2022, αλλά και μέσα στο α’ εξάμηνο του 2023, η εταιρεία ολοκλήρωσε μια σειρά επενδύσεων, οι οποίες αφορούν:

 • Αναβάθμιση της παραγωγικής μονάδας και εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης γραμμής εμφιάλωσης στο Βαρύπετρο Χανίων
 • Εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής Preform για κάλυψη ιδίων αναγκών στο Ύπατο Βοιωτίας
 • Εγκατάσταση συστήματος NetMetering στις παραγωγικές μονάδες Λουτρακίου ισχύος 0,7Μw και Αξιούπολης ισχύος 0,4Mw
 • Εγκατάσταση συστήματος NetMetering στην παραγωγική μονάδα των Χανίων ισχύος 1,3Μw

Η πραγματοποίηση των παραπάνω επενδύσεων σε συνδυασμό με το λανσάρισμα των ελαφρύτερων πλαστικών φιαλών στην αγορά ως αποτέλεσμα ιδίων ενεργειών έρευνας και ανάπτυξης, αναμένεται να επιφέρουν μείωση του κόστους παραγωγής, όσον αφορά το κόστος α΄ υλών και ενέργειας από το 2023 (τουλάχιστον κατά 30% λαμβάνοντας υπόψη και την μεταβλητότητα των τιμών).

Επιπλέον, η πραγματοποίηση των εν λόγω παραγωγικών επενδύσεων εκτός της επίτευξης της μείωσης του κόστους παραγωγής, θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να υπερδιπλασιάσει τις παραγόμενες ποσότητες “ικανοποιώντας και την πιο αισιόδοξη προβλεπόμενη αύξηση πωλήσεων”, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις.

NET METERING

Αναφέρεται, δε, ότι η μείωση του κόστους παραγωγής από το 2024 θα ενισχυθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση εντός του α’ τριμήνου του 2024 της προγραμματισμένης εγκατάστασης Νet Metering ισχύος 2,6Μw στην παραγωγική μονάδα στο Ύπατο Βοιωτίας.

Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την πιστοποίηση των μονάδων της έως το τέλος του 2024, ως μονάδες με αρνητικό ενεργειακό αποτύπωμα.