ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΈ Η ΑΜΚ ΤΩΝ €3,2 ΈΚΑΤ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΈ Η ΑΜΚ ΤΩΝ €3,2 ΈΚΑΤ.

Πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €3,2 εκατ. στην ΕΨΑ. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μια κίνηση που είχε αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 6 Ιουνίου 2023.