Παράταση παίρνουν 9 δράσεις για την επιχειρηματικότητα

Παράταση παίρνουν 9 δράσεις για την επιχειρηματικότητα

Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση εννέα δράσεων ενίσχυσης της επιχειρματικότητας έδωσε το υπουργείο Ανάτυξης, λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας. Πρόκειται για τα εξής προγράμματα:

1. Ενίσχυση Τουριστικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για τον εκσυγ- χρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

2. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

3. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

4. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

5. “Επιχειρούμε Έξω”, το οποίο έχει ως στόχο την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

6. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: για τους κλάδους τους Εμπορίου, της Εστίασης και της Εκπαίδευσης.

7. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

8. Ψηφιακό Άλμα 9. Ψηφιακό Βήμα.

Πρόγραμμα-μαμούθ

Οι παρατάσεις και για τις 9 δράσεις αφορούν σε 25.218 ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση ανέρχεται σε 1,833 δισ. ευρώ. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα, αλλά η πανδημία έχει επιφέρει στις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν κανονικά, σε βαθμό που να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους. Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 έργα, θα έχουν πλέον 6 μήνες για να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους χωρίς εκπτώσεις στον αρχικό σχεδιασμό τους, ενώ όπως διαβεβαιώνει το υπουργείο θα υπάρξει και μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών.