Πιθανός ο χαρακτηρισμός της ελιάς Μανάκι ως προϊόν Π.Ο.Π.

Πιθανός ο χαρακτηρισμός της ελιάς Μανάκι ως προϊόν Π.Ο.Π.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού της ποικιλίας ελιάς Μανάκι ως προϊόν Π.Ο.Π.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας: «Η ποικιλία ελιάς Μανάκι είναι μια παραδοσιακή- διαχρονική καλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή της Κοριν- θίας. Με τον πρό- εδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα κ. Χαρουτουνιάν εξετάζουμε το ενδεχόμενο χαρακτηρισμού της ως προϊόν Π.Ο.Π. προς όφελος των καλλιεργητών».