“Πουλάνε” τα φυλλάδια των σούπερ μάρκετ

“Πουλάνε” τα φυλλάδια των σούπερ μάρκετ

Η πανδημία έχει μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό τις συνήθειες των καταναλωτών αλλά και τον τρόπο που πραγματοποιούν τα ψώνια τους, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει το online κανάλι ακόμα και για βασικά είδη όπως τα τρόφιμα.

Παρόλα αυτά, οι Έλληνες εξακολουθούν να ενημε- ρώνονται για τις εκπτώσεις και τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ. Βασικές πηγές πληροφόρησης για τις τιμές των αλυσίδων παραμένουν τα ενημερωτικά φυλλάδια σε ποσοστό 53%, η τηλεόραση με 46% και το διαδίκτυο με 29%. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 42% εάν προστεθούν και οι αναζητήσεις από το κινητό τηλέφωνο. Διαχρονικά φαίνεται ότι τα πρώτα δύο κανά- λια (φυλλάδια και τηλεόραση) παρουσιάζουν μικρή κάμψη, ενώ κερδίζουν έδαφος οι νέες τεχνολογίες με το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο αθροιστικά να αυξάνονται από 26% σε 42%. Οι λοιπές πηγές ενημέρωσης παρουσιάζουν επίσης διακυμάνσεις με τις σημαντικότερες να είναι η μείωση τα τελευταία χρόνια για την ενημέρωση εντός του καταστήματος (π.χ. αφίσες). Συνοψίζοντας, τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι διαχρονικά αυξάνεται η εξοικονόμηση από τις προωθητικές ενέργειες στις αλυσίδες σουπερμάρκετ, η οποία επίσης διαχρονικά επιτυγχάνεται με λιγότερο «κόπο» για τους καταναλωτές, με αυξημένο ρόλο του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων ως καναλιών ενημέρωσης συγκριτικά με το παρελθόν.