Σε καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα στρέφονται οι εγχώριες βιομηχανίες

Σε καινοτόμα γαλακτοκομικά προϊόντα στρέφονται οι εγχώριες βιομηχανίες

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, η ενίσχυση της καινοτομίας κι η ανταγωνιστικότητά τους αποτελούν κεντρικούς στόχους των σημαντικότερων γαλακτοβιομηχανιών της ελληνικής αγοράς.

Οι κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια, είναι αρκετές, καθώς παρατηρείται διασύνδεση επιστημονικών φορέων με τη βιομηχανία, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων κι υπηρεσιών, αποσκοπώντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανιών. Εκτός από τα φυτικά ροφήματα, τα οποία ενσωμάτωσαν στο χαρτοφυλάκιό τους οι περισσότερες εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες, το ανερχόμενο κίνημα των vegans φέρνει στο προσκήνιο φυτικά υποκατάστατα κι άλλων προϊοντικών ομάδων, όπως το τυρί. Παρ’ όλα αυτά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν σταθερή επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή, καθώς τα φυτικά υποκατά- στατα απευθύνονται κυρίως σε όσους ακολουθούν μια εξειδικευμένη διατροφή και χαρακτηρίζονται από σαφώς μεγαλύτερο κόστος, σε σχέση με τα συμβατικά γαλακτοκομικά.

Κυριότερος «ανταγωνιστής» του συμβατικού γάλακτος χαρακτηρίζεται το γάλα αμυγδάλου, κυρίως λόγω των χαμηλών θερμίδων του, ένα υποκατάστατο του γάλακτος, καθιερωμένο στη συνείδηση και τις προτιμήσεις των καταναλωτών του εξωτερικού εδώ κι αρκετά χρόνια.