ΣΕΒ: Συναντήσεις εργασίας με επιχειρήσεις στην Ήπειρο

ΣΕΒ: Συναντήσεις εργασίας με επιχειρήσεις στην Ήπειρο

Επίσκεψη στην Ήπειρο πραγματοποίησε ο ΣΕΒ, το διήμερο 16-17 Νοεμβρίου 2023, όπου συζήτησε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέλη του, τους τρόπους αντιμετώπισης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ως μείζον ζήτημα αναδείχθηκε η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, τόσο εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, όσο και ανειδίκευτου. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις επισήμαναν ως ακόμα μια μεγάλη πρόκληση τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες, όπως και στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων. Τέλος, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων έντονα αναδείχθηκε η ανάγκη της επιχειρηματικής κοινότητας της Ηπείρου για ακόμα περισσότερη εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για μεγέθυνση και οικονομική ευημερία.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Σημειώνεται ότι η Ήπειρος, έχει βελτιώσει αξιοσημείωτα το αναπτυξιακό της αποτύπωμα. Πρωτεύοντα ρόλο σε αυτό έχουν διαδραματίσει οι νέοι οδικοί άξονες και η βελτίωση των αεροδρομίων, υποδομές που συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάδειξη της περιοχής σε σημαντικό τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συναντήσεις εργασίας καθώς και ξενάγηση στις παραγωγικές μονάδες είχε η αντιπροσωπεία στελεχών του ΣΕΒ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, Ευθύμιο Ο. Βιδάλη, με τις διοικήσεις των επιχειρήσεων:

  • ΙΟΝ
  • Ήπειρος
  • Σδούκος
  • Natech
  • Χήτος ΑΒΕΕ
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ

Ο ΣΕΒ ενημέρωσε τις επιχειρήσεις για τις δράσεις που υλοποιεί προκειμένου να υποστηρίξει τα μέλη του στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, όπως με την πρωτοβουλία Skills4Jobs, κατά την οποία, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, καταρτίζει νέες και νέους σε τεχνικές ειδικότητες που εκλείπουν από την αγορά εργασίας.

Επίσης, με τις παρεμβάσεις του και με τη διατύπωση τεκμηριωμένων θέσεων που παράγονται σε συνεργασία με τα μέλη του, συμβάλει αποφασιστικά στην απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, ενώ με τις υπηρεσίες δικτύωσης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων (Πρόγραμμα ExportReady), καθώς και με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για εξαγωγικά στελέχη, συνδράμει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του εξαγωγικού προφίλ των μελών του.

Οι συναντήσεις στην Ήπειρο έρχονται σε συνέχεια των επισκέψεων σε Θεσσαλία (Λάρισα-Βόλο), Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Κατερίνη) και Πελοπόννησο (Κόρινθο-Καλαμάτα).