Σημαντική αύξηση εξαγωγών κρασιού στον Καναδά

Σημαντική αύξηση εξαγωγών κρασιού στον Καναδά

Συνεχίζονται οι αυξητικές επιδόσεις σε αξία και ποσότητα στις εξαγωγές κρασιού το 2020 στον Καναδά. Συγκεκριμένα, το περασμένο έτος παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση στην αξία έναντι του 2019 κατά 20,98% (5.998.889 ευρώ/2019 – 7.257.235 ευρώ/2020), ενώ θετικό πρόσημο καταγράφηκε και στις εξαγόμενες ποσότητες κατά 20,78% (1.256.704 κι- λά/2019 – 1.517.852 κιλά/2020). Ελαφρά αύξηση εμφανίζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 0,16% (4,77 ευρώ το κιλό 2019 – 4,78 ευρώ το κιλό 2020).