Σκλαβενίτης: Έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ στους εργαζομένους της εταιρείας

Σκλαβενίτης: Έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ στους εργαζομένους της εταιρείας

Το συνολικό ύψος ξεπερνά τα 9,5 εκατ. ευρώ ενώ καταβλήθηκε σε όλους τους εργαζομένους, πλήρους και μερικής απασχόλησης

Σε έκτακτη ενίσχυση ύψους 300 ευρώ προχώρησε προς τους 31.700 εργαζόμενους της η Σκλαβενίτης.

Το συνολικό ύψος της παροχής ξεπερνά τα 9,5 εκατ. ευρώ ενώ καταβλήθηκε σε όλους τους εργαζομένους, πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο πέρσι η εταιρεία είχε προχωρήσει σε χορήγηση έκτακτης παροχής συνολικού ύψους 5,9 εκατ. ευρώ για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της.

Σημειώνεται ότι το 2ο22 για τις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,7 δισ. ευρώ (από 3,3 δισ. ευρώ το 2021). Παράλληλα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 226 εκατ. ευρώ (έναντι 251,2 εκατ. ευρώ το 2021) ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 60,1 εκατ. ευρώ (από 82,3 εκατ. ευρώ το 2021), ποσοστό 1,6% επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

Η «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» επέδειξε ανθεκτικότητα και αναπτύχθηκε με υψηλότερο ρυθμό από αυτόν της αγοράς με: αύξηση πωλήσεων κατά 12% συγκριτικά με το 2021, μείωση κερδοφορίας κατά 26%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής απορρόφησης μέρους των ανατιμήσεων αλλά και λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων και ιδίως του κόστους ενέργειας και τη δημιουργία 2.352 νέων θέσεων εργασίας.