Στο… ύψους τους κρατήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές το 2020

Στο… ύψους τους κρατήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές το 2020

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, βρίσκοντας στήριγμα, μεταξύ άλλων και στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ειδικά κατά τον Δεκέμβριο παρουσιάστηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών, η οποία αντανακλά και την καλύτερη ψυχολογία που επικράτησε στις επιχειρήσεις, λόγω της προώθησης του εμβολιασμού. Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε στα 30,705 δισ. ευρώ έναντι 33,867 δισ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας μείωση 9,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 738,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 675 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9%, σε σχέση με το 2019.

Ελπιδοφόρος ο Δεκέμβριος

Από την άλλη, η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020, ανήλθε στο ποσό των 2,98 δισ. ευρώ έναντι 2,908 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 255,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 12,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 187,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%, σε σχέση με τον μήνα Δεκέμβριο 2019. Η καλή εικόνα του Δεκεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος σε 1,46 δισ. ευρώ, έναντι 1,636 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Τέλος, σε ετήσια βάση, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 18,5%, αφού περιορίστηκε στα 17,9 δισ. ευρώ έναντι 21,98 δισ. ευρώ το 2019.