Τα ελληνικά προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στον Καναδά

Τα ελληνικά προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στον Καναδά

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά του Καναδά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν στο webinar: «Doing Business in Canada – COVID 19 Challenges and Opportunities», το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Οττάβα.

Σ ε ανακοίνωσή της η Enterprise Greece σημειώνει ότι ο Καναδάς είναι μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο μέσο μισθό

στον κόσμο και διαθέτει ένα από τα ασφαλέστε- ρα χρηματοπιστωτικά συστήματα παγκοσμίως, γεγονός που τον καθιστά μια ενδιαφέρουσα αγορα-στόχο για τους Έλληνες εξαγωγείς και μια ιδανική αγορά για εξαγωγές προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τα περιζήτητα προϊόντα

Σύμφωνα με το Export Potential Map της ΙTC, τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνατότητες στον Καναδά είναι οι ελιές, το παρθένο ελαιόλαδο και τα φάρμακα. Αυξημένη επίσης ζήτηση παρατηρείται και για βιολογικά προϊόντα, ενώ οι ενεργειακές μπάρες και το ελληνικό, στραγγιστό, κατσικίσιο γιαούρτι, παρουσιά- ζουν μεγάλη δυναμική καθώς ανταποκρίνονται στα διατροφικά πρότυπα των Καναδών καταναλωτών.

Η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανέφερε: «Εστιάζοντας στην πολλά υποσχόμενη αγορά του Καναδά, ιδιαίτερες είναι οι εξαγωγικές μας προοπτικές στον τομέα του τροφίμου, ενώ ο κλάδος του κρασιού, παρουσιάζει ισχυρή δυναμική. Η Enterprise Greece θα υλοποιήσει μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ξεκινώντας από φέτος, ένα μεγάλο πρόγραμμα υποστήριξης του κλάδου, ενώ ένα ειδικό πρόγραμμα προώθησης θα εστιάσει ειδικά στην αγορά του Καναδά για τα κρασιά του Αγίου Όρους».

Προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η διευθύνουσα του Γραφείου ΟΕΥ Οττάβας, Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας ΟΕΥ Α ́, παρου- σίασε τη δομή της καναδικής αγοράς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος – Καναδά: «Ο Καναδάς είναι μια μεγάλη αγορά με εξαιρετικές προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα. Αν και οι τομείς με τις πιο ελπιδο- φόρες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρωτίστως οι τομείς τροφίμων, ενέργειας και τεχνολογίας, υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες και σε άλλους τομείς. Ιδιαίτερα επιβοηθητική στην προσπάθεια διείσδυσης των ελληνι- κών επιχειρήσεων στην καναδική αγορά είναι η προσωρινή εφαρμογή της Συνολικής Συμφωνίας Οικονομίας και Εμπορίου ΕΕ-Καναδά (CE- TΑ), στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταργηθεί οι δασμοί για το 98% των προϊόντων που εμπο- ρεύεται η ΕΕ με τον Καναδά. Το Γραφείο ΟΕΥ Οττάβας καθώς και το Γραφείο ΟΕΥ Τορόντο είναι στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων, στηρίζοντας την εξαγωγική τους προσπάθεια».