Τι άλλαξε στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Τι άλλαξε στη λειτουργία των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Η αμφίθυμη στάση των στελεχών απέναντι στην εξ αποστάσεως εργασία και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού ως ο σημαντικότερος παράγοντας αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης, περιλαμβάνονται σε σχετική έρευνα του AlbaGraduateBusinessSchool και του Αμερικανικού Κολλεγίου με την RCI (RecruitmentConfidenceIndex).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 7 Δεκεμβρίου 2020 – 12 Ιανουαρίου 2021 από το τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας του Κολλεγίου και προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα γαι την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση σε θέματα που αφορούν κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Αυξάνεται η πίεση

Η κρίση του COVID-19 εξακολουθεί να επηρεάζει πολύ τις ελληνικές επιχειρήσεις και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη το α ́ εξάμηνο του 2020.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι θα επανέλθουν σε «προ-CO- VID-19» ρυθμούς αρκετά αργότερα, ενώ οι περισσότεροι υπολογίζουν ότι θα χρειαστεί πάνω από ένα έτος από σήμερα, σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ωστόσο, δηλώνουν ότι επηρεάζονται πλέον λιγότερο αρνητικά, ενώ πιστεύουν ότι η μελλοντική άνοδος της οικονομικής τους δραστηριότητας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη απ’ ό,τι πίστευαν στην προηγούμενη μέτρηση.

Οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να θεωρούν την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού τον σημαντικότερο παράγοντα αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ συνεχίζεται και η «αμφίθυμη» στάση των στελεχών απέναντι στην εξ αποστάσεως εργασία. Η έρευνα δείχνει ότι αυξάνεται ο σκεπτικισμός σχετικά με την παραγωγικότητα της εξ αποστάσεως εργασίας και τη συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ οι περισσότεροι εμφανίζονται πλέον διατεθειμένοι να συνεχίσουν να εφαρμόζουν προγράμματα εξ αποστάσεως εργασίας στην επιχείρησή τους και μετά τη λήξη της έκτακτης κατάστασης του COVID-19.

Απαισιοδοξία

Όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές, οι επιχειρήσεις φαίνεται να εμφανί- ζονται απαισιόδοξες κυρίως σχετικά με την επιλεκτικότητά τους να συμμετέχουν σε πολιτικές στήριξης.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη μελέτη εμφανίζεται το εξαιρετικά ενδιαφέρον –και μοναδικό στην ιστορία του δείκτη – φαινόμενο, μία σημαντική πτώση του Δείκτη RCI (όπως καταγράφηκε στη μέτρηση του α’ εξαμήνου του 2020) να ακολουθείται αμέσως από μία ξεκάθαρη άνοδο (για το β’ εξάμηνο του 2020), γεγονός που μεταφράζεται σε αύξηση των δραστηριοτήτων προσέλκυσης και επιλογής νέων στελεχών. Η μέχρι σήμερα τάση ήταν η σταθεροποίηση του Δείκτη RCI στα νέα χαμηλά ή υψηλά επίπεδα, μετά από μία σημαντική πτώση ή άνοδο αντίστοιχα.