Τράπεζες: Διευκρινίσεις για τις επιταγές

Τράπεζες: Διευκρινίσεις για τις επιταγές

Διευκρινίσεις παρέχει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τους όρους που ισχύουν σχετικά με την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, γραμματίων και συναλλαγματικών για το χρονικό διάστημα από 25/01 έως 28/02. Ειδικότερα:

1. Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων που διαθέτουν ΚΑΔ πληττόμενης επιχείρησης, οι τράπεζες θα προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία υποβολής σχετική δήλωσης, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου. Έτσι, το χρονικ ́διάστημα από 15/2-22/2, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή αναστέλλεται ο χρόνος για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων. Από τις 22/2 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται ή θα πληρώνονται ή θα σφραγίζονται κανονικά.

2. Για τους υπόχρεους πληρωμής επιταγών και λοιπών αξιογράφων, των οποίων ο ΚΑΔ θα ενταχθεί εντός του μηνός στους πληττόμενους, πρέπει να πληρείται η υπαγωγή στη ρύθμιση ή η μετα- βολή υπολογισμού της περιόδου του μειωμένου τζίρου. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από την επομένη της διαβίβασης των αρχείων της ΑΑΔΕ με τα ΑΦΜ των δικαιούχων πελατών στις Τράπεζες.

3. Για τους υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στις δύο προηγούμενες κατηγορίες, οι διατάξεις του νόμου 4772/2021 δεν επηρεάζουν την εμφάνιση, πληρωμή ή σφράγιση των αξιογράφων, αν δεν εμ- πίπτουν στους πληττόμενους ΚΑΔ.