Τροποποίηση για το έργο «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας»

Τροποποίηση για το έργο «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας»