Ξεροτύρι ΚΕΑΣ από το τυροκομείο ΤΥΡΑΚΕΙΟΝ

Ξεροτύρι ΚΕΑΣ από το τυροκομείο ΤΥΡΑΚΕΙΟΝ

Χρειάστηκε δύναμη ώστε η οικογένεια Μυκονιάτη από την Κέα να περάσει από την κτηνοτροφική δραστηριότητα στη δημιουργία μιας τυροκομικής μονάδας, η οποία μάλιστα σήμερα τροφοδοτεί τα δύο ιδιόκτητα καταστήματα λιανικής στην πρωτεύουσα της Κέας, Ιουλίδα, και την Αθήνα.

Αιχμή του δόρατος του brand Τυράκειον είναι το ιδιαίτερο  Ξεροτύρι Κέας σύμφωνα με τον τυροκόμο Αλέξανδρο Μυκονιάτη με σπουδές στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Μαζί και 15 κωδικοί με γαλακτοκομικά προϊόντα, όλα με γάλα κατά βάση από τη μονάδα, που διαχειρίζεται ο πατέρας της οικογένειας, Γιώργος.