2η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative) και αποτυπώνει την αξία που δημιουργούμε για τους ανθρώπους μας, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε. Επιπλέον, αποτελεί τη γραπτή δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση στους τομείς αυτούς.

Τη νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης θα βρείτε διαθέσιμη στο website της KAFEA TERRA, πατώντας εδώ.