Αυξάνει τον κατώτατο μισθό στα 780 ευρώ η Μεβγάλ

Αυξάνει τον κατώτατο μισθό στα 780 ευρώ η Μεβγάλ

Σε οικονομικές ενισχύσεις για τη στήριξη του προσωπικού της προχωρά η ΜΕΒΓΑΛ, σε συνεργασία με το Σωματείο Εργαζομένων «Ο Αξιός». Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα που ελήφθησαν είναι:

-Εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο με τη μορφή δωροκάρτας.

Αύξηση του κατώτατου καταβαλλόμενου μισθού της ΜΕΒΓΑΛ στα 780 ευρώ έναντι 713 ευρώ του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, με αντίστοιχη αύξηση και του κατώτατου καταβαλλόμενου ημερομίσθιου.

-Στοχευμένες μισθολογικές αυξήσεις με έμφαση, αλλά όχι αποκλειστικά, στα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι αυξήσεις μισθών θα ενσωματωθούν στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου.