Η νέα στρατηγική του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδας

Η νέα στρατηγική του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδας

Κατά τη σημερινή τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ορυζόμυλων Ελλάδας, ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:

  1. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου η προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε για την προώθηση της καλλιέργειας ρυζιού τύπου «Καρολίνα» στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή αγορά και την ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου τύπου ρυζιού στην ελληνική αγορά. Για αυτό το λόγο για την καλλιεργητική περίοδο 2023  έχει γίνει ήδη πρόταση προς τους εκπροσώπους των παραγωγών, η οποία και θα επαναληφθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού, για «εγγυημένη τιμή» μέσω του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας  για τη ποικιλία ρυζιού Καρολίνα , η οποία και θα είναι κατά 20% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή της αγοράς της ποικιλίας ρυζιού «Ronaldo».
  2. Η όλη προσπάθεια γίνεται στο πλαίσιο των ενεργειών του Σ.Ο.Ε προκειμένου να δοθεί πρόσθετη ώθηση σε ελληνικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να είναι ανταγωνιστικά και να κατακτήσουν την κορυφή, όχι μόνο στην Ελληνική και κατά επέκταση στην Ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό ο Σ.Ο.Ε έχει αναλάβει ήδη πρωτοβουλία για την κατηγοριοποίηση του ρυζιού τύπου «Καρολίνα».
  3. Αποφασίσθηκε επίσης, μαζί με τους εκπροσώπους των παραγωγών να διερευνηθεί η δυνατότητα εισαγωγής στην ελληνική αγροτική οικονομία νέων ποικιλιών ρυζιού, σύμφωνα με τις δυνατότητες των παραγωγών και την αξιολόγηση της δυναμικής καινούργιων και πιο επικερδών καλλιεργειών.
  4. Η διεθνής συγκυρία είναι ιδανική για τη δημιουργία ενός δυναμικού ρεύματος προώθησης του ελληνικού ρυζιού, με καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και την υιοθέτηση νέων ανταγωνιστικών ποικιλιών.