ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ

Διεύθυνση:  ΒΑΣΙΛΕΩΝΙΚΟ, ΧΙΟΣ

Tηλέφωνο: 2271077123

Email: info@saradis.gr

Website: www.saradis.gr