ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ

ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ

Διεύθυνση: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΣΑΜΟΣ, ΤΚ 83 200

Tηλέφωνο: 2273300464

Email: argy55@hotmail.com

Website: www.theorima.com