ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Διεύθυνση:  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Tηλέφωνο: 24310 70135