ΤΣΙΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΣΙΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διεύθυνση: ΤΡΕΙΑ ΜΑΦΑΖΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ

Τηλέφωνο: 22210 92588