ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση: ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

Τηλέφωνο: 26640 61445