ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ

ΒΙΟΤΥΡ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: ΒΙΟ. ΠΑ ΠΟΚΑ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ, ΚΟΡΩΠΙ, ΤΚ 19 400

Tηλέφωνο: 210 6620614-7

Email: info@viotyr.gr

Website: www.viotyr.gr