ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση:  ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  ΓΛΥΚΟΚΕΡΑΣΙΑ ΤΣΟΤΥΛΙ, ΤΚ 500 02

Tηλέφωνο: 2468031701,2

Email: info@voion.gr

Website: www.voion.gr