FILIPPI ANASTASIA

FILIPPI ANASTASIA

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, D28/30
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4830190 Fax: 210-5561294
E-mail: [email protected]