ΟΠΕΚΕΠΕ: Δημοσιοποίηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για τη στήριξη σε κτηνοτρόφους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δημοσιοποίηση του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων για τη στήριξη σε κτηνοτρόφους

Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού μηχανογραφικού ελέγχου επί των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 22 και σύμφωνα με την σχετική Πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 3540/15-12-2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτήθηκε προσωρινός πίνακας παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αποτελέσματα στη διεύθυνση: https://m22.opekepe.gr/