Πρόβλημα με την παραγωγή ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος

Πρόβλημα με την παραγωγή ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος

Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και μέλος της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Εμμανουήλ Φράγκος «Φραγκούλης», κατέθεσε
ερώτηση* στην Επιτροπή σχετικά με το πρόβλημα παραγωγής αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελλάδα.

Όπως επανειλημμένα έχει εκφράσει ο κ. Φράγκος, ο ελληνικός πρωτογενής τομέας και η ελληνική κτηνοτροφία εδώ και πολλά έτη μετρούν τις πληγές τους από τις πολιτικές των μέχρι
τώρα ελληνικών κυβερνήσεων και αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με παρουσία περίπου στο 18% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος, η ελληνική αιγοπροβατοτροφία κατέχει σημαντικό
ρόλο για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Επομένως, είναι θλιβερό για την Ελλάδα, να εισάγει αιγοπρόβειο κρέας από άλλες χώρες, όπως από τη Νέα Ζηλανδία, όταν το εντόπιο δεν επαρκεί
για να καλύψει τις ανάγκες μεγάλης ζήτησης.

Ο Εμμανουήλ Φράγκος, με την ερώτησή του, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αξιοποίηση της έκτακτης ενίσχυσης του 2022/467 από την Ελλάδα και την ενίσχυση ύψους 50
εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, όπως και τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή ελληνικού αιγοπρόβειου κρέατος.