Αυξήθηκαν οι αποστολές και οι εξαγωγές ελληνικών οίνων

Αυξήθηκαν οι αποστολές και οι εξαγωγές ελληνικών οίνων

Σημαντική αύξηση, (σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν) της τάξης του 16,79% σε αξία (98.972.279 €/2022 – 84.745.745 €/2021) και του 6,61% σε ποσότητα (29.870 tn/2022 – 28.018 tn/2021), παρουσιάζουν τα εξαγωγικά μεγέθη του ελληνικού κρασιού το 2022 έναντι του 2021, λαμβάνοντας υπόψιν ότι και το 2021 οι εξαγωγές επηρεάστηκαν από την πανδημία της covid 19.

Τα εξαγωγικά μεγέθη παρουσιάζουν αλματώδη αύξηση ως προς την αξία συγκρινόμενα με τα προ covid 19 επίπεδα του 2019 (+24,46%).

Τα εξαγωγικά μεγέθη του 2022 σε σχέση με το 2021, παρουσιάζουν άνοδο επίσης σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας σε αξία, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 25,45%, ενώ αύξηση παρουσιάζει το 2022 και όσον αφορά τις ποσότητες σε σύγκριση με τον Μ.Ο. 5ετίας, σε ποσοστό -3,03%.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων εξαγωγών οίνου από την ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ, επεξεργασία που καταγράφει, αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων σε αξία και ποσότητα στην Ε.Ε., αλλά και αύξηση σε αξία, μείωση όμως σε ποσότητα προς τις Τρίτες Χώρες.

Σε γενικό επίπεδο επίσης η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει αύξηση 10,43%) των αποστολών ως προς την ποσότητα ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ε.Ε. (19.875 tn/2021 – 21.848 tn/2022), παράλληλα όμως μείωση παρατηρείται κατά 6,10% και σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας. Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται στην μετατόπιση του χαρακτηρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου από χώρα της ΕΕ στις Τρίτες Χώρες, γεγονός που ισχύει για την μικρή θετική μεταβολή των μεγεθών της ΕΕ σε αξία.

Σε αξία οι ελληνικές αποστολές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. το 2022 παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 21,45% (46.893.405 € /2021 – 56.707.869 €/2022), όπως επίσης παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 8,17% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Τέλος για την κατηγορία αυτή (αποστολές σε ΕΕ) σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται και η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά +9,98% (2,35 €/kg /2021 – 2,58 €/kg /2022). Όπως θα δούμε σε επόμενη ανάλυση, ώθηση στην αύξηση αποστολών οίνου το 2022 έδωσαν η Γερμανία, η Γαλλία και η Κύπρος.

Η εικόνα των αντίστοιχων μεγεθών εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρίτες χώρες είναι ικανοποιητική σε αξία, λαμβανομένου όμως υπ’ όψιν ότι το έτος 2021 τα προβλήματα logistics στην μεγαλύτερη αγορά, αυτή των ΗΠΑ που προήλθαν από την εκδήλωση της πανδημίας της covid 19, δεν είχαν αποκατασταθεί τότε.

Συγκεκριμένα, ελαφρά μείωση της τάξης του 2,71% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές οίνου ως προς την ποσότητα προς Τρίτες Χώρες, (8.143 tn/2021 – 7.922 tn/2022), ενώ αύξηση καταγράφεται κατά 41,06% σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Σε επίπεδο αξίας τα μεγέθη κινούνται με σημαντικά θετικό ρυθμό επιδόσεων, αφού παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες που ανέρχεται σε ποσοστό 11,07% (38.052.340 €/2021 – 42.264.410 €/2022).

Η σύγκριση του εξαγωγικού μεγέθους της αξίας το 2022 σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (2017 – 2021) αποδεικνύει εκτός των άλλων και την προηγούμενη δυναμική του ελληνικού κρασιού στις αγορές των Τρίτων Χωρών, αφού καταγράφεται μέση αύξηση κατά 58,69%.

Τέλος αξιοσημείωτα αυξητική καταγράφεται η εξέλιξη της μέσης τιμής μονάδος, ανά εξαγόμενο κιλό οίνου. Το 2022 παρουσιάζει αύξηση κατά 14,17% (4,67 €/kg/2021 – 5,34 €/kg/2022), ενώ η αυξητική τάση της μέσης τιμής μονάδος καταγράφεται σε σχέση και με την προηγούμενη 5ετία που ανέρχεται σε 12,33% (Μέσος Όρος τιμής 5ετίας 4,75 €/kg).

Από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων ανά χώρα, η ώθηση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση των εξαγωγών ελληνικών οίνων, προς τις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγικών μεγεθών ανά χώρα που θα παρουσιασθεί σε επόμενη δημοσίευση της ΚΕΟΣΟΕ.