Από το εξωτερικό 1 στα 4 ευρώ που εισπράττει η Μπάρμπα Στάθης

Από το εξωτερικό 1 στα 4 ευρώ που εισπράττει η Μπάρμπα Στάθης

Οι διεθνείς αγορές και οι έτοιμες σαλάτες στήριξαν την ανάπτυξη του ομίλου την περασμένη χρονιά. Η αναδιοργάνωση, οι επενδύσεις και τι έδειξε το ταμείο το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Από το εξωτερικό προήλθε πάνω από 1 στα 4 ευρώ που εισέρρευσαν πέρυσι στα ταμεία του ομίλου Μπάρμπα Στάθης. Οι καθαρές πωλήσεις από εξαγωγές αυξήθηκαν πέρυσι 8,7%, δηλαδή με χαμηλότερο ρυθμό απ’ ό,τι το 2020, που είχαν αναπτυχθεί κατά 10,7%, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι ότι οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 25,3% των πωλήσεων του ομίλου.

Στα κατεψυγμένα λαχανικά οι εξαγωγές αυξήθηκαν 13,7%, ανάπτυξη που προήλθε κυρίως από την αγορά της Ευρώπης και χώρες όπως η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και για τις κατεψυγμένες ζύμες +8,1%, κυρίως από την αγορά της Ευρώπης.

Συνολικά οι πωλήσεις του ομίλου Μπάρμπα Στάθη ενισχύθηκαν πέρυσι κατά +5,8%, ανερχόμενες στα 171,3 εκατ. ευρώ, το EBITDA αυξήθηκε οριακά 0,8% στα 26,6 εκατ. ευρώ επηρεαζόμενο αρνητικά κατά κύριο λόγο από τον κλάδο των κατεψυγμένων ζυμών, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 8,7%, συνέπεια των έντονων πληθωριστικών πιέσεων στα κόστη παραγωγής, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 15,9% στα 10,2 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι ο όμιλος Vivartia, μέσω της εταιρείας Μπάρμπα Στάθης, προχώρησε στην απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στις εταιρείες Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ, αυξάνοντας τη συμμετοχή του και στις δύο εταιρείες στο 75% από 49% και 51% αντίστοιχα.

Για τη φετινή χρονιά, παρά τα προβλήματα στο κόστος παραγωγής και στην πίεση που δέχεται η κατανάλωση από τον πληθωρισμό, ο όμιλος προβλέπει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής του κερδοφορίας. Αυτό εκτιμά ότι θα το επιτύχει μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας (τόσο σε επίπεδο Retail όσο και σε επίπεδο Β2Β) και μέσω υλοποίησης επενδύσεων στις παραγωγικές μονάδες με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ιδιοπαραγωγή ενέργειας (μέσω τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών), για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και της επίδρασης στα αποτελέσματα από τις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών.

Πάντως το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης παρότι ο Μπάρμπα Στάθης πέτυχε βελτίωση των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, η λειτουργική κερδοφορία παρουσίασε υστέρηση σε σχέση με το 2021 -πάνω όμως από τον στόχο που είχε τεθεί-, λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Αυτές οι πιέσεις δεν φαίνεται να επηρεάζουν το τριετές επενδυτικό πλάνο (2020-22) ύψους 17,5 εκατ. ευρώ -πέρυσι υλοποίησε επενδύσεις 7,2 εκατ. ευρώ-, εκ των οποίων ποσό 8,5 εκατ. ευρώ έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου, είτε με τη μορφή αφορολόγητων αποθεματικών είτε με μετρητά. Οι επενδύσεις αφορούν μεταξύ άλλων, νέες γραμμές παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών, συσκευαστικές μηχανές, πλήρως αυτοματοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους, συλλεκτικές μηχανές καθώς και ηλιακούς συλλέκτες.

Στόχος των επενδύσεων αυτών είναι ο εξορθολογισμός του κόστους παραγωγής και η βελτιστοποίηση του παραγωγικού της μοντέλου με εξοικονόμηση ενέργειας, μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της εταιρείας και της επίδρασης των μεγάλων μεταβολών των τιμών ενέργειας καθώς και αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας.

Σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου, πέρυσι η Vivartia σε συνεργασία με τις τράπεζες προέβη σε αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού. Τον Ιούλιο του 2021, υπογράφτηκε από την Μπάρμπα Στάθης νέο Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 99,2 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξολοκλήρου από τις υφιστάμενες τράπεζες και χρησιμοποιήθηκε εν μέρει για την αναχρηματοδότηση του τότε υφιστάμενου ΚΟΔ Μπάρμπα Στάθης και κατά το υπερβάλλον ποσό περίπου 50,2 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της μητρικής, δηλαδή της Vivartia.

Η εκταμίευση του ανωτέρω δανείου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2021.