Αργολίδα: Το κόστος καλλιέργειας απειλεί τους παραγωγούς εσπεριδοειδών

Αργολίδα: Το κόστος καλλιέργειας απειλεί τους παραγωγούς εσπεριδοειδών

Σε εξέλιξη είναι η περίοδος συγκομιδής των εσπεριδοειδών. Έχει προηγηθεί μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από χαμηλές τιμές, μεγάλες ζημιές από παγετούς και μεγάλη αύξηση του κόστους καλλιέργειας. Τα παραπάνω οδήγησαν σε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη δυσκολία μεγάλου μέρους των παραγωγών να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Ωστόσο τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία σε σχέση με πέρσι τρομάζουν. Όπως παρατηρεί ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας, «οι αποζημιώσεις για το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών ήταν κατώτερες της πραγματικής ζημιάς. Οι παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος της άρδευσης ήταν τουλάχιστον ανεπαρκείς, καθώς οι τιμές του ρεύματος έχουν διπλασιαστεί. Η ενίσχυση για τα λιπάσματα που προβλέπεται για τις επόμενες μέρες είναι περιορισμένη και σημαντική μερίδα παραγωγών εξαιρείται από αυτή».

«Με αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να επισημάνουμε πως για να είναι βιώσιμη η αγροτική δραστηριότητα δεν μπορεί ο καθορισμός των τιμών των αγροτικών προϊόντων να μην συνυπολογίζει το αυξημένο κόστος παραγωγής και διαβίωσης των αγροτών. Θα πρέπει όσοι έχουν ευθύνη έγκαιρα να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων για την προστασία του προϊόντος και του αγροτικού εισοδήματος», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι γεωπόνοι.

Το κόστος παραγωγής και η διάρθρωσή του

Παρακάτω, επιχειρείται να γίνει μια παρουσίαση του κόστους παραγωγής και της διάρθρωσής του.

Στο πρώτο διάγραμμα εμφανίζονται οι αυξήσεις σε βασικούς συντελεστές του κόστους παραγωγής

.

Όπως διαπιστώνεται, υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις στο κόστος συγκομιδής, στην λίπανση και στην άρδευση. Η μεταβολή του κόστους άρδευσης είναι σημαντικά υψηλότερη όταν η άντληση γίνεται από μεγάλα βάθη με πιο ενεργοβόρα αντλητικά συγκροτήματα και σε μεγαλύτερη συχνότητα, γι’ αυτό και την παρουσιάζουμε με ξεχωριστό τρόπο.
Κόστος καλλιέργειας σε πορτοκάλια και μανταρίνια

Στα πορτοκάλια το μέσο κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται ότι ξεκινά από τα 600 ευρώ / στρέμμα ενώ μπορεί να ξεπεράσει και τα 750 ευρώ / στρέμμα. Αυτό είναι μόνο ένα ενδεικτικό μέσο κόστος που αφορά στην παραγωγή και συγκομιδή, ενώ δεν έχουν συνυπολογιστεί άλλα κόστη που αφορούν σε αποσβέσεις, έκτακτες δαπάνες, επισκευές, συντηρήσεις, πάγια, φόροι, ασφάλιση.

Αντίστοιχα για τα μανταρίνια, το κόστος καλλιέργειας υπολογίζεται ότι ξεκινά από τα 800 και μπορεί να υπερβεί τα 1000 ευρώ ανά στρέμμα.

Επιμερισμός κόστους

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζεται ο επιμερισμός του κόστους παραγωγής όταν για την άρδευση χρησιμοποιείται ο Ανάβαλος ή γεωτρήσεις χαμηλού ενεργειακού κόστους άντλησης με ένα μέσο κόστος άρδευσης 100 ευρώ/στρέμμα.

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται ο επιμερισμός του κόστους καλλιέργειας όταν χρησιμοποιούνται πιο ενεργοβόρα αντλητικά συγκροτήματα και εφαρμόζονται πιο συχνά διαστήματα άρδευσης οπότε και το κόστος άρδευσης μπορεί να ξεπερνά και τα 250 ευρώ/στρέμμα.

Με τα παραπάνω δεδομένα στο κόστος παραγωγής, μπορεί να εκτιμηθεί ποιες είναι εκείνες οι τιμές προϊόντος που κάνουν βιώσιμη την καλλιέργεια, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω απαξίωση της παραγωγής και εγκατάλειψη των χωραφιών.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας:

«Η περίοδος είναι κρίσιμη. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα βασικά προϊόντα που παράγει η περιοχή μας και αυτή η ευθύνη βαραίνει όλους όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία. Παράλληλα, είναι ευθύνη της πολιτείας να μην φορτώνει με επιπλέον βάρη την παραγωγή, να δημιουργεί υποστηρικτικές δομές αντί να τις απαξιώνει, και να παρεμβαίνει προς όφελος των παραγωγών, της δυνατότητάς τους να παράγουν ποιοτικά προϊόντα και της τοπικής οικονομίας».

Για τη δημιουργία των γραφημάτων έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής δεδομένα:

  •     Μέσο εργατικό κόστος 340 ευρώ / στρέμμα και περιλαμβάνει κόστη κλαδέματος, καταπολέμησης ζιζανίων, εκτέλεσης ψεκασμών και συγκομιδής.
  •     Μέσο κόστος λίπανσης 120 ευρώ /στρέμμα.
  •     Μέσο κόστος φυτοπροστασίας: 40 ευρώ / στρέμμα.
  •     Μέσο κόστος άρδευσης για Ανάβαλο 100 ευρώ / στρέμμα, για γεωτρήσεις σε “πλεύρες” 250 ευρώ / στρέμμα.

Πηγή: anagnostis.org