Η Τουρκία κάνει διαγωνισμό για να αγοράσει περίπου 565.000 τόνους σιταριού

Η Τουρκία κάνει διαγωνισμό για να αγοράσει περίπου 565.000 τόνους σιταριού

Το κρατικό συμβούλιο σιτηρών της Τουρκίας TMO εξέδωσε διεθνή διαγωνισμό για την αγορά περίπου 565.000 τόνων αλεσμένου σίτου, δήλωσαν ευρωπαίοι έμποροι την Παρασκευή.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών τιμών στον διαγωνισμό είναι η 12η Ιανουαρίου.

Η αποστολή σίτου αναζητείται σε δύο περιόδους το 2023, 1 και 15 Φεβρουαρίου και επίσης 1 και 31 Μαρτίου.

Κόκκινο αλεσμένο σιτάρι αναζητείται σε μια σειρά αποστολών σε διαφορετικά τουρκικά λιμάνια.

Στον διαγωνισμό μπορεί να προσφερθεί και σιτάρι που βρίσκεται ήδη σε αποθήκες στην Τουρκία.

Η TMO διατηρεί το δικαίωμα να αγοράσει έως και 5% περισσότερο ή λιγότερο από τον όγκο της προσφοράς κατά την κρίση της, ανέφεραν.

Ο διαγωνισμός συνεχίζει μια ενεργή περίοδο εισαγωγής σιτηρών από την Τουρκία.

Η Τουρκία είναι μεταξύ των μεγάλων εισαγωγέων σιτηρών που επωφελούνται από τη συμφωνία το φθινόπωρο του 2022 για τη συνέχιση του ασφαλούς ναυτιλιακού διαδρόμου για τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας.

Πηγή: Reuters