Το 63,2% των φρούτων και λαχανικών που εισήγαγε η Χώρα μας προέρχονται εκτός ΕΕ

Το 63,2% των φρούτων και λαχανικών που εισήγαγε η Χώρα μας προέρχονται εκτός ΕΕ

Το 63,2% των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισήγαγε η Χώρα μας μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ, συνολικού όγκου 357,903 χιλιάδων τόνων (11% περισσότεροι από την ίδια περίοδο του 2021) και το υπόλοιπο 36,8% προερχόταν από την ΕΕ. στους 208,010 χιλ. τόνους (+9,1%), με τις συνολικές αγορές από το εξωτερικό να ανέρχονται σε 565,91 χιλιάδες  τόνους (+10,3%) ι .

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ    ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  2022  ΕΝΑΝΤΙ 2021
Α/Α ΠΡΟΊΟΝΤΑ 2022 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2020
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΣΕ TΟΝΟΥΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΣΕ TΟΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΣΕ TΟΝΟΥΣ
1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ                 Σύνολο 232.317.736 301.242 172.933.161 256.181 34,3% 17,6% 174.337.563 274.941 33,3% 9,6%
2 ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ  Σύνολο 308.838.854 264.668 273.050.955 256.958 13,1% 3,0% 267.536.137 254.512 15,4% 4,0%
ΣΥΝΟΛΟΝ 541.156.590 565.911 445.984.116 513.139 21,3% 10,3% 441.873.700 529.453 22,5% 6,9%
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT 8.11.2022

 

Σε αξία, οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα το πρώτο εννιάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε αξία 541,157 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 21,3%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑ , επεξεργασμένα. από τον Incofruit-Hellas  Από αυτό το ποσό, συνολικά τα 303,912 εκατ. ευρώ, το 56,2%, προήλθαν από χώρες εκτός ΕΕ, που αντιπροσώπευαν αύξηση 24,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και 237,241 εκατ. ευρώ προέρχονταν από την ΕΕ, σημειώνοντας επίσης αύξηση 17,9% σε σύγκριση με την προηγούμενο έτος.

Πρώτος προμηθευτής της ελληνικής αγοράς σε ποσότητες είναι η Ολλανδία, με 35.968 τόνους από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2022, 4,3% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και η αξία ανήλθε στα 60,137 εκατομμύρια ευρώ (+18,1%). Σε κοινοτικό επίπεδο, δεύτερος προμηθευτής είναι η Κύπρος, από την οποία αγοράστηκαν συνολικά 26.314 τόνοι (-10,2%) για αξία 19,141 εκατ. ευρώ (+22,7%). Και τρίτη είναι η Ιταλία , με 25,001 τόνους +25,7%) για αξία 25,438 εκατ. ευρώ (-0,4%).

Στο επίπεδο εκτός ΕΕ, ο πρώτος προμηθευτής συνεχίζει να είναι ο Ισημερινός από όπου εισήχθησαν μόνο μπανάνες 142,707 χιλ. τόνοι μειωμένες κατά    -0,9% αξίας 96,072 εκατ. ευρώ (+17%) με δεύτερο πρωμηθευτή την Αίγυπτος, από την οποία εισήχθησαν συνολικά 102,298 χιλ. τόνοι φρούτων και λαχανικών αξίας 41,167 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 39,9% σε όγκο και 77,7% σε αξία , εκ των οποίων 91,643 χιλ. τόνοι πατάτες, αντανακλώντας τη συνεχή ανάπτυξη της παρουσίας αυτής της χώρας στην εθνική και κοινοτική αγορά,

Τα κυριότερα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά εμφανίζονται στον παρατιθέμενο Πίνακα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ    ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  2022  ΕΝΑΝΤΙ 2021
Α/Α ΠΡΟΊΟΝΤΑ 2022 2021   ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2020
ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΣΕ TΟΝΟΥΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΣΕ TΟΝΟΥΣ
1 Μπανάνες,  στις  οποίες  περιλαμβάνονται και  του  είδους  των Αντιλλών, νωπές ή αποξεραμένες 103.035.703 153.402 88.143.961 155.014 16,9% -1,0% 96.060.623 154.814 7,3% -0,9%
2 Πατάτες,    νωπές   ή   διατηρημένες   με   απλή   ψύξη   (δεν συμπεριλαμβάνονται οι γλυκοπατάτες) 71.428.612 166.696 43.717.641 125.926 63,4% 32,4% 54.094.218 152.235 32,0% 9,5%
3 Κρεμμύδια και ασκαλώνια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 2.590.504 7.441 3.597.043 9.775 -28,0% -23,9% 6.416.305 16.824 -59,6% -55,8%
4 Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 13.711.705 13.343 14.671.509 15.040 -6,5% -11,3% 6.110.889 7.264 124,4% 83,7%
5 Ανανάδες, νωποί ή αποξεραμένοι 10.704.160 14.366 8.393.432 12.958 27,5% 10,9% 6.764.782 9.660 58,2% 48,7%
6 Ακτινίδια 3.452.537 1.563 4.604.977 2.134 -25,0% -26,7% 3.743.551 1.760 -7,8% -11,2%
7 Μήλα, νωπά 5.645.135 9.283 6.500.896 8.447 -13,2% 9,9% 8.880.827 12.488 -36,4% -25,7%
8 Λεμόνια και γλυκολέμονα, νωπά ή αποξεραμένα 26.465.117 26.023 22.115.469 21.555 19,7% 20,7% 23.298.547 23.910 13,6% 8,8%
9 Αχλάδια 3.474.991 3.011 3.748.757 3.258 -7,3% -7,6% 3.999.408 3.356 -13,1% -10,3%
10 Αvocats, goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή αποξεραμένα 17.041.447 7.798 12.665.465 5.693 34,6% 37,0% 10.636.583 4.934 60,2% 58,1%
Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT 8.11.2022