BARDOUNIAS GEORGIOS, « OLYMPIC FRUIT »

BARDOUNIAS GEORGIOS, « OLYMPIC FRUIT »

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, E42
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-4818157