MANOUSAKIS NIKOLAOS

MANOUSAKIS NIKOLAOS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens Θ 15
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4819866
Mobile: 6978-331423