G. KALLIMANIS S.A.

G. KALLIMANIS S.A.

Address:  ELIKI EGIO, P.C. 25 100, EGIO

Address Athens: 22 SOROU, MAROUSI – ATHENS, P.C. 151 25

Telephone:  + 30 2691081946

Email: info@kallimanis.gr

Website:  www.kallimanis.gr