KOUTSOS-TZOTZAS POULTRY HATCERY S.A.

KOUTSOS-TZOTZAS POULTRY HATCERY S.A.

Address: NATIONAL ROAD THESSALONIKI-VASILIKO, 20 KM VASILIKA, THESSALONIKI, P.C. 570 06

Telephone: 2396031225