Mitropoulou Georgia

Mitropoulou Georgia

Central Fruit & Vegetable Market of Kalamata B 10
241 00 Kalamata Messinia

Tel: 27210-96693