Newsletter 11 Οκτωβρίου 2022

                                                                                                                                                                       11 Οκτωβρίου 2022

 

Στα 230 εκατ. ευρώ η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ Γεωργαντάς: Με σταθερά βήματα σχεδιάζουμε τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα μας

Το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2022 με πόρους 180 εκ. ευρώ από το μέσο ανάκαμψης και με νομικές δεσμεύσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν έως τα 230 εκ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2022 θα προκηρυχθεί η δράση 4.1.5 σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (υπερδέσμευση περίπου 30%).

Η υποβολή αναμένεται να εκκινήσει στο τέλος του έτους και θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

 1. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.
 2. Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.
 3. Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

 1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
 4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
 5. Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
 6. Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Δεν ενισχύονται, μεταξύ άλλων:

 1. Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός .
 2. Ο Φ.Π.Α.
 3. Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 4. Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
 5. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

 1. Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
 2. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
 3. Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.
 4. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
 5. Το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.
 6. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
 7. Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.
 8. Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση, βαθμολογική κατάταξη και ένταξη στο μέτρο όσων αιτήσεων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης. Για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης θα διευρυνθεί το μητρώο των αξιολογητών αιτήσεων στήριξης.

 • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, επισήμανε: «Μέσα από το ενισχυμένο Πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης, συνεχίζεται η προσπάθεια στήριξης και εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής και η κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από τα νέα δεδομένα. Στηρίζουμε με πράξεις τον Έλληνα παραγωγό και τον οπλίζουμε με όλα τα αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σήμερα, αλλά και τις προκλήσεις του αύριο».

 

 

ΣΕΒΕ: Αυξήθηκε κατά 70,4% η αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο

Θετικό ήταν το πρόσημο των ελληνικών εξαγωγών τον Αύγουστο του 2022 καθώς ήταν αυξημένες κατά 70,4% συγκριτικά με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.10.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ. Η αύξηση αυτή προστέθηκε στα ήδη θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων μηνών με αποτέλεσμα η αξία των εξαγωγών στο α’ οκτάμηνο του τρέχοντος έτους (ήτοι €35,8 δις) να έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις των ετών 2019 (ήτοι €33,9 δις) και 2020 (ήτοι €30,7 δις). Ωστόσο, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον υψηλό πληθωρισμό που επηρεάζει τα ανωτέρω μεγέθη και ο οποίος έφτασε το 11,4% τον Αύγουστο του 2022, αλλά και στο εξαιρετικά υψηλό εμπορικό έλλειμμα που διαμορφώθηκε σε €23,7 δις στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022.

Πιο αναλυτικά, η αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο του 2022 διαμορφώθηκε σε €4.790,0 εκατ., έναντι €2.810,7 εκατ. τον Αύγουστο του 2021 και €2.078,8 εκατ. τον ίδιο μήνα του 2020, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €1.979,3 εκατ. (ήτοι 70,4%) και €2.711,2 εκατ. (ήτοι 130,4%) αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στην αξία των εισαγωγών, αυτή ανήλθε σε €7.688,7 εκατ. έναντι €5.042,9 εκατ. πέρυσι, αυξημένη κατά 52,5%, δηλαδή €2.645,8 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €2.898,7 εκατ., αυξημένο κατά €666,5 εκατ., δηλαδή 29,9%.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Αυγ 22*

Αυγ 21*

Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

4.790,0

2.810,7

2.078,8

1.979,3

2.711,2

70,4%

130,4%

Εισαγωγές

7.688,7

5.042,9

3.613,1

2.645,8

4.075,6

52,5%

112,8%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.898,7

-2.232,2

-1.534,3

-666,5

-1.364,4

29,9%

88,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών ήταν, επίσης, θετική καταγράφοντας αύξηση €668,7 εκατ., δηλαδή 35,2% και φτάνοντας τα €2.570,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2022, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.580,9 εκατ., αυξημένες κατά €963,2 εκατ., δηλαδή 26,6%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα το οποίο ανήλθε σε €2.010,8 εκατ. έναντι €1.716,3 εκατ. τον Αύγουστο του 2021, με την αύξησή του να διαμορφώνεται σε €294,5 εκατ. (ήτοι 17,2%).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΑύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Αυγ 22*

Αυγ 21*

Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

2.570,1

1.901,4

1.531,6

668,7

1.038,5

35,2%

67,8%

Εισαγωγές

4.580,9

3.617,7

2.809,3

963,2

1.771,6

26,6%

63,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.010,8

-1.716,3

-1.277,7

-294,5

-733,1

17,2%

57,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Στο διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €35.786,6 εκατ. έναντι €24.984,3 εκατ. πέρυσι και €19.821,0 εκατ. πρόπερσι, με την αύξησή της να διαμορφώνεται σε €10,8 δις (ήτοι 43,2%) και €16,0 δις (ήτοι 80,5%) αντίστοιχα όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Οι εισαγωγές άγγιξαν τα €60 δις και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε €59.450,2 εκατ. έναντι €39.724,2 εκατ. πέρυσι με την αύξηση να ανέρχεται σε 49,7%, δηλαδή €19.726,0 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα από €14.739,9 εκατ. πέρυσι, άγγιξε φέτος τα €23.663,6 εκατ. (αύξηση €8,9 δις, ήτοι 60,5%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €22.868,5 εκατ. (αύξηση €4,5 δις, ήτοι 24,6% | 2022/2021) και η αξία των εισαγωγών σε €39.911,9 εκατ. (αύξηση €9,6 δις, ήτοι 31,5% | 2022/2021).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Αυγ 22*

Ιαν-Αυγ 21*

Ιαν-Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

35.786,6

24.984,3

19.821,0

10.802,3

15.965,6

43,2%

80,5%

Εισαγωγές

59.450,2

39.724,2

31.971,4

19.726,0

27.478,8

49,7%

85,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-23.663,6

-14.739,9

-12.150,4

-8.923,7

-11.513,2

60,5%

94,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο α’ οκτάμηνο του 2022 συγκριτικά με πέρυσι και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.577,9 εκατ., δηλαδή 40,4%, τα τρόφιμα κατά €772,9 εκατ., δηλαδή 20,1%, τα χημικά κατά €273,6 εκατ., δηλαδή 7,4%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €671,5 εκατ., δηλαδή 27,4%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €522,9 εκατ., δηλαδή 28,9%, οι πρώτες ύλες κατά €87,9 εκατ., δηλαδή 8,1%, τα ποτά και καπνά κατά €74,6 εκατ., δηλαδή 12,0%, τα λίπη και έλαια κατά €55,0 εκατ., δηλαδή 11,2% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €157,2 εκατ., δηλαδή 49,7%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Αυγ 22*

Ιαν-Αυγ 21*

Ιαν-Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

13.345,5

6.680,7

4.407,4

6.664,8

8.938,1

99,8%

202,8%

Βιομηχανικά

5.486,2

3.908,3

3.181,8

1.577,9

2.304,4

40,4%

72,4%

Τρόφιμα

4.612,3

3.839,4

3.519,9

772,9

1.092,4

20,1%

31,0%

Χημικά

3.992,0

3.718,4

3.174,7

273,6

817,3

7,4%

25,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

3.125,2

2.453,7

2.042,5

671,5

1.082,7

27,4%

53,0%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.335,1

1.812,2

1.546,5

522,9

788,6

28,9%

51,0%

Πρώτες Ύλες

1.176,9

1.089,0

746,8

87,9

430,1

8,1%

57,6%

Ποτά-Καπνά

694,4

619,8

530,6

74,6

163,8

12,0%

30,9%

Λίπη-Έλαια

545,3

490,3

366,3

55,0

179,0

11,2%

48,9%

Μη ταξινομημένα

473,8

316,6

300,9

157,2

172,9

49,7%

57,4%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

22.441,2

18.247,7

15.410,0

4.193,5

7.031,2

23,0%

45,6%

Σύνολο**

35.786,7

24.928,4

19.817,4

10.858,3

15.969,3

43,6%

80,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Αύγουστος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Αυγ 22*

Αυγ 21*

Αυγ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

2.339,1

922,6

549,0

1.416,5

1.790,1

153,5%

326,0%

Βιομηχανικά

605,1

447,4

325,0

157,7

280,1

35,2%

86,2%

Τρόφιμα

551,6

424,7

402,7

126,9

148,9

29,9%

37,0%

Χημικά

355,9

281,0

214,5

74,9

141,4

26,7%

65,9%

Μηχ/τα-Οχήματα

389,5

281,4

227,6

108,1

161,9

38,4%

71,1%

Διαφ. Βιομηχανικά

306,8

231,3

186,2

75,5

120,6

32,6%

64,8%

Πρώτες Ύλες

78,0

90,5

67,2

-12,5

10,8

-13,8%

16,1%

Ποτά-Καπνά

68,8

59,0

52,6

9,8

16,2

16,6%

30,7%

Λίπη-Έλαια

49,9

35,6

27,8

14,3

22,1

40,2%

79,3%

Μη ταξινομημένα

45,4

21,3

25,5

24,1

19,9

113,1%

78,3%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.451,0

1.872,4

1.529,1

578,6

921,9

30,9%

60,3%

Σύνολο**

4.790,1

2.795,0

2.078,1

1.995,1

2.712,0

71,4%

130,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Αύγουστος 2022/2021/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στις χώρες όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το 54,7% (ήτοι €19,6 δις) των συνολικών ελληνικών εξαγωγών και το 65,9% (ήτοι €15,1 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ οι Τρίτες Χώρες το 45,3% (ήτοι €16,2 δις) στο σύνολο και το 34,1% (ήτοι €7,8 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Αύγουστος 2022

 

 

FAO: Συνεχίστηκε η μείωση των παγκόσμιων τιμών στα τρόφιμα τον Σεπτέμβριο

 

Η πτώση των παγκόσμιων τιμών τροφίμων συνεχίστηκε για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, έπειτα από σαφή υποχώρηση των τιμών των φυτικών ελαίων που αντιστάθμισε μια ελαφριά αύξηση αυτών των σιτηρών, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO, που παρακολουθεί τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενός καλαθιού βασικών προϊόντων, μειώθηκε για άλλη μια φορά μετά το ρεκόρ που είχε καταγράψει τον Μάρτιο έπειτα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τον Σεπτέμβριο ο δείκτης σημείωσε μέτρια υποχώρηση, μειώθηκε κατά 1,1% σε σχέση με τον Αύγουστο. Ωστόσο τον φετινό Σεπτέμβριο ήταν 5,5% υψηλότερος από τον περσινό.

Ο δείκτης τιμών φυτικών ελαίων του FAO μειώθηκε κατά 6,6% σε έναν μήνα, “για να πέσει στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο του 2021”. “Οι διεθνείς τιμές φοινικέλαιου, σογιέλαιου, ηλιέλαιου και κραμβέλαιου μειώθηκαν όλες”, υπογραμμίζει ο οργανισμός, χάρη στην ύπαρξη άφθονων αποθεμάτων φοινικέλαιου και μια εποχική αύξηση της παραγωγής στη νοτιοανατολική Ασία.

Οι τιμές της ζάχαρης, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος μειώθηκαν όλες κατά λιγότερο από μια ποσοστιαία μονάδα, ανακουφίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο ο δείκτης τιμών σιτηρών του FAO ανέβηκε ελαφρώς κατά 1,5% σε σχέση με τον Αύγουστο.

Οι διεθνείς τιμές σιταριού αυξήθηκαν κατά 2,2% λόγω των ανησυχιών που σχετίζονται με την ξηρασία στις ΗΠΑ και την Αργεντινή, όπως και των αβεβαιοτήτων όσον αφορά την παράταση της λειτουργίας του θαλάσσιου διαδρόμου που επιτρέπει την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία πέραν του Νοεμβρίου.

 

 

Παπαθανάσης: Ειδική σήμανση θα έχουν τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο «καλάθι της νοικοκυράς»

Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων να προσδιορίζει τα είδη που θα περιλαμβάνονται στο «καλάθι της νοικοκυράς» με τα 50 προϊόντα, και θα ψηφιστεί εντός της εβδομάδας, στο νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα.
Αυτό σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντέννα ενώ ανέφερε ότι και για τα 50 προϊόντα θα είναι καθημερινά αναρτημένες οι τιμές τους στα σούπερ μάρκετ ενώ ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται και από την εφαρμογή e-καταναλωτής.
«Το μέτρο θα αφορά καταστήματα που είναι αλυσίδες και έχουν τζίρο άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής είναι πάνω από 15 αλυσίδες που έχουν χιλιάδες καταστήματα» είπε ο αναπληρωτής υπουργός, υπενθύμισε ότι εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας ενώ σχετικά με το εάν θα είναι ευδιάκριτα τα προϊόντα που θα βρίσκονται στο καλάθι, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι θα υπάρχει ειδική σήμανση.
Ο ίδιος, γενικότερα, ανέφερε ότι «από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές με την εφαρμογή e-καταναλωτής στην οποία μπορεί κάθε μέρα ο καθένας να βλέπει τις τιμές. Το δεύτερο είναι η προστασία και το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. Έχουμε κάνει χιλιάδες ελέγχους έτσι ώστε να μην υπάρχει αισχροκέρδεια κια οι έλεγχοι θα συνεχιστούν..».

Κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας: Πώς παρασκευάζεται, βιωσιμότητα και διατροφική αξία

 

Το κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο είναι πραγματικό κρέας που καλλιεργείται απευθείας από ζωικά κύτταρα. Σύμφωνα με τον Eric Schuzle, αντιπρόεδρο προϊόντων και κανονισμών στην UPSIDE Foods, αυτά τα προϊόντα είναι “πραγματικό κρέας, που παρασκευάζεται χωρίς την ανάγκη εκτροφής και σφαγής ζώων”.

Το κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας μπορεί να ακούγεται σαν κάτι από το μέλλον, αλλά είναι πιο κοντά στο να φτάσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ από ό,τι νομίζετε. Μάλιστα, το πρώτο κομμάτι κρέατος που καλλιεργήθηκε στο εργαστήριο εμφανίστηκε στην παγκόσμια σκηνή το 2013, όταν μια ομάδα στο πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ παρουσίασε το πρώτο μπιφτέκι από βλαστοκύτταρα βοοειδών.

Εκείνη την εποχή, αυτό το πρωτότυπο μπιφτέκι κόστιζε περισσότερα από 300.000 δολάρια για να δημιουργηθεί! Αλλά οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δύο χρόνια αργότερα, κατάφεραν να μειώσουν το κόστος στα 11,36 δολάρια.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ξεπεράσει τα 9,1 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, οπότε τα γεωργικά συστήματα δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν αρκετή τροφή για όλους. Θα μπορούσε όμως το κρέας καλλιέργειας να βοηθήσει στην κάλυψη αυτού του κενού; Να τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.

Πώς παράγεται το κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας

Σύμφωνα με έρευνα στο Journal of Integrative Agriculture, το κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο παρασκευάζεται με τη χρήση της τεχνικής της in vitro ανάπτυξης μυϊκού ιστού, η οποία υπάρχει εδώ και έναν αιώνα.

“Η διαδικασία παρασκευής κρέατος καλλιέργειας είναι παρόμοια με την παρασκευή μπύρας, καθώς πρόκειται για μια βιομηχανική διαδικασία κυτταροκαλλιέργειας που βασίζεται στην τεχνολογία ζύμωσης, λέει ο Schuzle. “Ωστόσο, αντί να αναπτύσσουμε μαγιά ή βακτήρια, αναπτύσσουμε ζωικά κύτταρα. Ξεκινάμε παίρνοντας μια μικρή ποσότητα κυττάρων από ζώα κτηνοτροφίας υψηλής ποιότητας, όπως αγελάδα ή κοτόπουλο, και στη συνέχεια καταλαβαίνουμε ποια από αυτά τα κύτταρα έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται και να σχηματίζουν νόστιμα προϊόντα διατροφής με βάση το κρέας.

Από εκεί, βάζουμε τα κύτταρα σε ένα καθαρό και ελεγχόμενο περιβάλλον και τους παρέχουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να αναπαραχθούν φυσικά και να ωριμάσουν. Στην ουσία, μπορούμε να αναδημιουργήσουμε τις συνθήκες που υπάρχουν φυσικά μέσα στο σώμα ενός ζώου, έτσι ώστε τα κύτταρα να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Μόλις το κρέας είναι έτοιμο, το μαζεύουμε, το επεξεργαζόμαστε όπως τα συμβατικά προϊόντα κρέατος και μετά το συσκευάζουμε, το μαγειρεύουμε ή αλλιώς το προετοιμάζουμε για κατανάλωση”, περιγράφει ο ίδιος.

Cultured lab-grown meat infographics. Synthetic in vitro food concept. Biotechnological process with muscle stem cells, beef and tissue in laboratory. Color vector illustration

 

Και προσθέτει: “Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό ως έναν νέο τρόπο παραγωγής κρέατος, επειδή τα κύτταρά μας μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται πολλές φορές παραπάνω σε σύγκριση με αυτά του ζώου. Μάλιστα, μπορούμε να αναπτύξουμε κρέας πολλών ζώων από τα κύτταρα ενός μόνο ζώου για πολλά χρόνια ακόμα”.

Είναι το κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας πιο βιώσιμο από το φυσικό κρέας;

Η εκτροφή ζώων έχει τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι οι συνολικές εκπομπές από την παγκόσμια κτηνοτροφία αντιπροσώπευαν το 14,5% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), με τα βοοειδή που εκτρέφονται για βόειο κρέας και γάλα να αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% των εκπομπών του κτηνοτροφικού τομέα.

Στη συνέχεια, πρέπει να εξεταστεί η χρήση γης και νερού. Έρευνα αναφέρει ότι η παραγωγή ενός κιλού βοείου κρέατος απαιτεί κατά μέσο όρο 15,4 τόνους νερού, ενώ σχεδόν το 80% της παγκόσμιας έκτασης γεωργικής γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή βοείου κρέατος, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η βελτιωμένη απόδοση των εκπομπών GHG έχει προταθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα πιθανά πλεονεκτήματα του κρέατος καλλιέργειας σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα κτηνοτροφίας. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να αποτελεί θέμα διαμάχης. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 στο Journal of Scientific Research, η αντικατάσταση του κρέατος συμβατικής κτηνοτροφίας με κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει στον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επειδή αντί να χρησιμοποιείται περισσότερη γη για τις απαραίτητες γεωργικές καλλιέργειες που απαιτούνται για την κτηνοτροφία, μεγάλες περιοχές θα μπορούσαν να απελευθερωθούν και να αναπτυχθούν εκ νέου ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

Και μια συγκριτική μελέτη του 2011 στο περιοδικό Environmental Science & Technology καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα: “Σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό κρέας συμβατικής παραγωγής, το κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας καταγράφει περίπου 7%-45% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, 78%-96% χαμηλότερες εκπομπές GHG, 99% χαμηλότερη χρήση γης και 82%-96% χαμηλότερη χρήση νερού«.

Ωστόσο, μια έρευνα του 2020, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα: “Οι κλιματικές επιπτώσεις της παραγωγής κρέατος εργαστηριακής καλλιέργειας θα εξαρτηθούν από το επίπεδο παραγωγής ενέργειας με απεξάρτηση από τον άνθρακα και τα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά αποτυπώματα της γραμμής παραγωγής. Υπάρχει ανάγκη για λεπτομερείς και διαφανείς αξιολογήσεις του κύκλου ζωής των συστημάτων παραγωγής πραγματικού καλλιεργημένου κρέατος. Με βάση τα επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, η καλλιεργούμενη παραγωγή δεν δίνει απαραίτητα άδεια για απεριόριστη κατανάλωση κρέατος.

Είναι πιο υγιεινό το κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας από το παραδοσιακό κρέας κτηνοτροφίας;

Όταν το κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο φτάσει στα ράφια των καταστημάτων, θα μπορούσε να είναι πιο υγιεινό από το κρέας που εκτρέφεται από ζώα. Σύμφωνα με έρευνα στο Journal of Scientific Research αυτό οφείλεται στην ικανότητα της τεχνολογίας να τροποποιεί το προφίλ των απαραίτητων αμινοξέων και λιπών και να εμπλουτίζεται σε βιταμίνες, μέταλλα και βιοδραστικές ενώσεις.

Η Grace Derocha, εκπρόσωπος της αμερικανικής Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας, συμφωνεί: “Πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο υγιές μακροπρόθεσμα. Ο παράγοντας ελέγχου παίζει ρόλο, που σημαίνει ότι το κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο πρέπει να παραχθεί σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον σε σύγκριση με την μαζική σίτιση των ζώων.

Υπάρχουν λιγότερα αντιβιοτικά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα κρέατα που καλλιεργούνται στο εργαστήριο. Επιπλέον, στο μέλλον θα μπορούσε η επιστήμη να τροποποιεί και να ελέγχει την ποσότητα του λίπους ή να μειώνει την χοληστερόλη ή ακόμη και να προσθέτει πιο υγιεινά για την καρδιά λίπη, όπως τα ωμέγα-3 λιπαρά, που συνήθως προέρχονται από λιπαρά ψάρια”.

Θεωρείται vegan προϊόν το κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας;

Όχι, το κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο δεν είναι vegan. Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως κατάλληλο για vegan διατροφή, πρέπει να μην περιέχει ζωικά προϊόντα ή υποπροϊόντα και απαγορεύεται να έχει δοκιμαστεί σε ζώα.

Και, όπως είδαμε λεπτομερώς, το κρέας που καλλιεργείται στο εργαστήριο δημιουργείται με την ανάπτυξη ζωικών κυττάρων που λαμβάνονται από ζώα εκτροφής υψηλής ποιότητας.

 

Η Βίκος Α.Ε. δίπλα στην ομάδα του Πανερυθραϊκού

Η εταιρεία Βίκος συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα μπάσκετ του Πανερυθραϊκού που αγωνίζεται στην κατηγορία Elite League Ερρίκος Ντυνάν , παρέχοντας αθλητικό εξοπλισμό και προϊοντική χορηγία για όλη την σεζόν.

Η συνεργασία της  εταιρείας Βίκος με την ομάδα ξεκίνησε το 2019, και συνεχίζεται  για την αθλητική σεζόν 2022-2023 ενισχύοντας έμπρακτα την δυναμική πορεία της. Στόχος και των δύο μερών είναι η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του συλλόγου, μέσα σε ένα υγιές κλίμα, καλλιεργώντας πάντα τις αρχές του αθλητισμού και του ολυμπισμού.

Η εταιρεία Βίκος με συνέπεια και αφοσίωση δηλώνει σταθερά το «παρών» στα αθλητικά δρώμενα και βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που αντλούν ψυχική δύναμη μέσα από τα ιδεώδη του αθλητισμού,  δίνοντας κίνητρο στα νέα παιδιά να εμπλακούν σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

Η Κρητικός εξαγόρασε την Μαθιουδάκης στην Κρήτη

Την παρουσία της στην ΚΡΗΤΗ ενισχύει σημαντικά η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με την εξαγορά της αλυσίδας Μαθιουδάκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στα 8 υπάρχοντα καταστήματα Κρητικός θα προστεθούν με την εξαγορά 17 ακόμη καταστήματα του ομίλου σούπερ μάρκετ Μαθιουδάκης σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει τη σταδιακή εξαγορά των καταστημάτων τα οποία έως το τέλος του 2022 θα επαναλειτουργούν με το εμπορικό σήμα της Κρητικός, εφαρμόζοντας την εταιρική ταυτότητα, το όραμα και τις αξίες του ομίλου και θα προσφέρουν τις ξεχωριστές προϊοντικές προτάσεις της Κρητικός όπως τα προϊόντα «επιλογή μου» & «Θησαυροί της Ελλάδας».

Η εξέλιξη αυτή που υπολογίζεται να αυξήσει τον προβλεπόμενο τζίρο του ομίλου κατά 20 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας με στόχο την παρουσία της σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών ακόμη και σε απομακρυσμένα χωριά καθώς και του οράματος της Κρητικός να στηρίζει καθημερινά την τοπική αγορά, τους τοπικούς προμηθευτές, πελάτες και εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός τον περασμένο Αύγουστο ανακοίνωσε την εξαγορά του ομίλου σούπερ μάρκετ Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες ΑΕ και την ένταξη στο δυναμικό της των 52 εταιρικών καταστημάτων του ομίλου, αλλά και τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων Ελληνικά Μάρκετ, Πρόοδος Μάρκετ, Ήλιος Μάρκετ και Γρήγορα, μαζί με το ευρύτατο δίκτυο των 300 καταστημάτων τους.