Σοβαρά προβλήματα για τους αγρότες της Πιερίας: Αυτές οι καλλιέργειες καταστρέφονται

Σοβαρά προβλήματα για τους αγρότες της Πιερίας: Αυτές οι καλλιέργειες καταστρέφονται