Ένας ακόμα Συνεταιρισμός για ελιές και ελαιόλαδο στο Μεσολόγγι

Ένας ακόμα Συνεταιρισμός για ελιές και ελαιόλαδο στο Μεσολόγγι

Πρόκειται για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Αρχαία Ωλένεια», που συστάθηκε το 2019, με έδρα στο χωριό Σταμνά Μεσολογγίου.

Τον Συνεταιρισμό απαρτίζουν 21 μέλη – παραγωγοί με ελιές Καλαμών ως επί το πλείστον, αλλά και λαδοελιές, συμβατικές και βιολογικές. Συνολικά ο Συνεταιρισμός που έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις, πα- ράγει 1.000 τόνους ελιά Καλαμών.