Έρευνα ΕΒΕΘ: Απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι καταναλωτές

Έρευνα ΕΒΕΘ: Απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι καταναλωτές

Σε θετικό έδαφος οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων, εντούτοις ακρίβεια βλέπουν στην αγορά οι καταναλωτές  και παραμένουν απαισιόδοξοι

 

Μειωμένη απαισιοδοξία εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού, διατήρηση του κακού κλίματος μεταξύ των καταναλωτών, ακρίβεια στην αγορά, αλλά και θετικότερες εκτιμήσεις από τις επιχειρήσεις, αποτυπώνονται στην τελευταία Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Νομού Θεσσαλονίκης (“Βαρόμετρο ΕΒΕΘ”) δι­ε­ξά­γε­ται δύο φορές το χρόνο, κατά το 2ο 15νθήμερο των μηνών Μαρ­τίου και Σεπτεμβρίου, σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών). Η έρευ­να κα­λύπτει και τους τέσσερις τομείς της οι­κο­νομίας (βιομηχα­νία –μεταποίηση, υπηρεσίες, λι­α­­νι­κό εμπόριο και κατασκευές) και την υλοποιεί για λογαριασμό του ΕΒΕΘ η εταιρεία Palmos Analysis.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να διακατέχονται από προβληματισμό, με αποτέλεσμα ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης να εξακολουθεί να παραμένει σε αρνητικό έδαφος  στο -26, αισθητά βελτιωμένος από τον Σεπτέμβριο 2020 που ήταν στο – 41, αλλά χαμηλότερα από το Σεπτέμβριο 2019 (στο-2) που ήταν και καλύτερη επίδοση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης από την έναρξη των μετρήσεων του Βαρόμετρου ΕΒΕΘ τον Μάρτιο του 2009 σήμερα.

Ταυτόχρονα, το 27% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι αποταμιεύουν σε κάποιο βαθμό, το υψηλότερο ποσοστό από την έναρξη των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” τον Μάρτιο του 2009.

Συνολικά, διαφαίνεται μια ανάκαμψη της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών σε σχέση με την κατάσταση που επικράτησε κατά τη διάρκεια των συνεχόμενων lockdown, λόγω της έξαρσης της πανδημίας. Ωστόσο διατηρείται σε σημαντικό βαθμό η επιφυλακτικότητα σε σχέση με την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, κυρίως λόγω της ανασφάλειας που δημιουργούν οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά/υπηρεσίες, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές και η επίδρασή τους, μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, στις τιμές των περισσότερων καταναλωτικών αγαθών.

Παράλληλα, οι συνεχείς εξάρσεις της πανδημίας, με τα διαδοχικά κύματα να ταλαιπωρούν τη χώρα αλλά και τη διεθνή κοινότητα, έχει οδηγήσει στην αίσθηση ότι η επαναφορά στην κανονικότητα θα αργήσει: η πλειοψηφία (38%) θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί από το 2023 και μετά, ενώ τον Μάρτιο του 2021 η πλειοψηφία «έβλεπε» το τέλος της πανδημίας να έρχεται μέσα στο 2022.

 

Ειδικότερα, οι Καταναλωτές του Νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν:

 

  • Λιγότερο αρνητική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών για το διάστημα που προηγήθηκε (σε σχέ­ση με τον “Μάρτιο 2020”), αλλά ενίσχυση της απαισιοδοξίας για την περαι­τέρω εξέλιξή της, καθώς αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό όσων αναμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του νοικοκυριού τους (από 27% τον Μάρτιο του 2021 στο 35% σήμερα), ενώ η πλειοψηφία (43%) αναμένουν σταθεροποίηση της οικονομικής τους κατάστασης κατά το επόμενο 12μηνο.

 

  • Μειώνεται από το 88% στο 66% το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκε πολύ ή αρκετά κατά το προηγούμενο 12μηνο. Παράλληλα, παραμένει σε υψηλό επίπεδο – αν και μειωμένο – το ποσοστό όσωνεκτιμούν ότι η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας θα επιδεινωθεί κατά το επόμενο δωδεκάμηνο (45% έναντι αντίστοιχου ποσοστού 55% τον περασμένο Μάρτιο 2021).

 

  • Η ακρίβεια και η αύξηση των τιμών καταναλωτή κάνουν ήδη ιδιαιτέρα αισθητή την παρουσία τους. Οι καταναλωτές στο Νομό Θεσσαλονίκης ε­κτι­μούν ότι οι τιμές καταναλωτήαυξήθηκαν “Λίγο” (25%), “Αρκετά” (35%) η “Πολύ” (21%) κατά το τελευταίο 12μηνο (αθροιστικά 81% έχουν διαπιστώσει αύξηση των τιμών καταναλωτή). Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία (83%) των καταναλωτών στο Νόμο Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι το επόμενο 12μηνο οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν με μικρότερο (9%), παρόμοιο (26%) ή μεγαλύτερο (48%) ρυθμό, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

 

  • Απαισιόδοξοι αλλά σε μικρότερο βαθμόεξακολουθούν να εμφανίζονται οι καταναλωτές όσον αφορά την εξέλιξη της ανεργίας, καθώς η πλειοψηφία πιστεύει πως τα επίπεδα της ανεργίας θα αυξηθούν «πολύ» ή «λίγο» (54% συγκριτικά με 71% τον Μάρτιο του 2021).

 

  • Στασιμότητα παρουσιάζει ο δείκτης αξιολόγησης της συγκυρίας για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών (13% θεωρούν την συγκυρία κατάλληλη για σημαντικές αγορές, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές κτλ, έναντι 14% τον Μάρτιο του 2021), παραμένοντας όμως σε πολύ αρνητικό έδαφος.Εικόνα στασιμότητας αλλά παραμονής σε αρνητικό έδαφος καταγράφεται και στο δείκτη πρόθεσης για την πραγ­μα­τοποίηση τέτοιων αγορών στο μέλλον.

 

  • Σταθεροποιείται η πρόθεση για αποταμίευση(σε σχέση με τον Μάρτιο 2021), ενώ μειώνεται περαιτέρω μετά την μείωση που είχε παρατηρηθεί τον Μάρτιο 2021 το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι “τρώνε από τα έτοιμα” αναλώνοντας τις αποταμιεύσεις τους ή χρεώνονται όλο και περισσότερο (18% από 23%), αυξάνεται περισσότερο στο 54% το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι τα φέρ­νουν ίσα – ίσα με τα εισοδήματά τους (52% το αντίστοιχο ποσοστό για τον Μάρτιο 2021) και ενισχύεται στο υψηλότερο επίπεδο από την καθιέρωση των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ” τον Μάρτιο του 2009, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν σε κάποιο βαθμό (27%).

 

  • Σταθεροποιείται η πρόθεση αγοράς αυτοκινήτουστο Νομό Θεσσαλονίκης, με το 7% των καταναλωτών να δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά αυτοκινήτου (όσο και τον Μάρτιο 2021).

 

  • Ελαφρά μείωση καταγράφεται στην πρόθεση αγοράς ή ανέγερσης σπιτιού για το επόμενο 12μηνο (από το 5% τον Μάρτιο 2021 στο 3% σήμερα) και αντίστοιχα ελαφριά μείωση της πρόθεσης ανακαίνισης ή επισκευής-βελτίωσης σπιτιού για το επόμενο 12μηνο(από 16% τον Μάρτιο 2021 στο 13% σήμερα).