ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ METRO: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 3η ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ METRO: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 3η ΧΡΟΝΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έχοντας τοποθετήσει στο επίκεντρο την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της, η Metro σχεδίασε και υλοποίησε για συνεχόμενη εκπαιδευτική ακαδημαϊκή χρονιά την “Ακαδημία Στελεχών Metro“, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ιωάννη Νικολάου.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού επιπέδου των στελεχών που δραστηριοποιούνται στα καταστήματα My market και METRO Cash & Carry, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του διοικητικού τους ρόλου, μέσα από την απόκτηση σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων σε θέματα οργάνωσης διοίκησης των επιχειρήσεων.