ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ: ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ: ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βασικό χαρακτηριστικό της εταιρείας Αλιμπινίσης είναι ο σεβασμός στην παράδοση. Έχοντας, λοιπόν, εδραιώσει τη θέση της μεταξύ των κορυφαίων εγχώριων παραγωγών προϊόντων άρτου και ζύμης, η εταιρεία προχωράει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να συνεχίσει με την ίδια υπευθυνότητα να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις και προκλήσεις του κλάδου τροφίμων.

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΛΑΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πριν λίγους μήνες, η εταιρεία Αλιμπινίσης ολοκλήρωσε  το δεύτερο στάδιο του πενταετούς πλάνου επενδύσεων,το οποίο ξεκίνησε το 2020.

Ειδικότερα:

– Πρώτη φάση της επένδυσης, αξίας €2,5 εκατ., περιλάμβανε την επέκταση του εργοστασίου με την κατασκευή δεύτερου ορόφου, επεκτείνοντας και εκσυγχρονίζοντας τους χώρους παραγωγής, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν τα νέα σύγχρονα γραφεία της εταιρείας.

– Την ίδια περίοδο πραγμα;τοποιήθηκε η αγορά διπλανού οικοπέδου, όπου δημιουργήθηκε νέο κέντρο logistics προϊόντων ξηρού φορτίου, 2.600 τετραγωνικών μέτρων.

-Το 2022 η εταιρεία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου 40 στρεμμάτων στην ίδια περιοχή, η αξιοποίηση του οποίου αφορά την κατασκευή σύγχρονου κέντρου logistics για προϊόντα κατάψυξης.

-Το Μάρτιο του 2023, παραδόθηκε το έργο της κατασκευής νέου κτιρίου 1.600 τετραγωνικών μέτρων, ύψους €1,7 εκατ. Ειδικότερα, η ανέγερση του έγινε ανάμεσα στα δύο υφιστάμενα κτήρια, ενοποιώντας το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας, ενώ σε αυτό στεγάζονται νέοι θάλαμοι κατάψυξης έτοιμων προϊόντων, θάλαμοι shock freezing καθώς και νέοι χώροι παραγωγής. Μάλιστα,η κατασκευή προβλέπει και τη δημιουργία δεύτερου ορόφου με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το φθινόπωρο του 2024.

-Σε ό,τι αφορά στον μηχανολογικό της εξοπλισμό, η εταιρεία θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2024 σε περαιτέρω επένδυση ύψους €4,5 εκατ., η οποία περιλαμβάνει, εκτός από τον γενικότερο εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της μονάδων, την αγορά μιας πλήρως αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής αρτοσκευασμάτων και προϊόντων ζύμης.