Epsilon Net: Εξαγορά του 80% της Ορόσημο έναντι 1,36 εκατ.

Epsilon Net: Εξαγορά του 80% της Ορόσημο έναντι 1,36 εκατ.

Την εξαγορά του 80% της εταιρείας «Ορόσημο Πληροφορική» από τους ιδρυτές της, Αργυριάδη Θεόδωρο και Αργυριάδη Δημήτριο, έναντι του ποσού των 1,36 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Epsilon Net. Παράλληλα, προβλέπεται earn out bonus ύψους 240.000 ευρώ, που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας το 2024 και το 2025.

Οι ιδρυτές της εταιρείας, Αργυριάδης Θεόδωρος και Αργυριάδης Δημήτριος, θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net, Ιωάννης Μίχος, δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μια εταιρεία όπως η Ορόσημο, με βαθιά γνώση και εμπειρία από την 30ετή παρουσία της στην αγορά, εντάσσεται στην οικογένεια της EPSILON NET. Μας συνδέουν κοινή προσπάθεια και διαδρομή στην αγορά της πληροφορικής. Αθροίζοντας μαζί γνώση και όραμα, μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις για τους πιο απαιτητικούς πελάτες».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Θεόδωρος Αργυριάδης, δήλωσε: «Η εξαγορά της εταιρείας μας από τον Όμιλο της EPSILON NET ανοίγει νέους δρόμους για την ανάπτυξη και την προώθηση των στόχων που εδώ και 30 χρόνια υπηρετούμε. Mε τα προϊόντα του Ομίλου και τη δυναμική που διαθέτει, θα αυξήσουμε το πελατολόγιό μας περισσότερο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας. Παράλληλα, θα σταθούμε δίπλα στους υφιστάμενους πελάτες μας, ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσουμε καινοτόμα προϊόντα, θέτοντας ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών τους».

Η ανακοίνωση της Epsilon Net

Ο Όμιλος Epsilon Net, υλοποιώντας με συνέπεια το αναπτυξιακό του πλάνο και ενισχύοντας το μοντέλο των στρατηγικών κινήσεων συνεργασίας, ανακοινώνει την εξαγορά του 80% της εταιρείας ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (www.orosimosoftware.gr) που εξειδικεύεται στην:

  • υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management σε μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις με έμφαση σε δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας, των Logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, και
  • στην ανάπτυξη ειδικών λύσεων λογισμικού & συστημάτων που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των πελάτων της.

Συγκεκριμένα, η Epsilon Net αποκτά το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε από τους ιδρυτές της εταιρείας κ.κ. Αργυριάδη Θεόδωρο και Αργυριάδη Δημήτριο, οι οποίοι θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να ασκούν με τον ίδιο μέχρι σήμερα τρόπο τα διοικητικά τους καθήκοντα, συμβάλλοντας με την πολύχρονη εμπειρία τους στον νέο κύκλο ανάπτυξης της εταιρείας. Το συνολικό τίμημα της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 1.360.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται earn out bonus ύψους 240.000 ευρώ που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας το 2024 και το 2025.

Ποια είναι η Ορόσημο Πληροφορική

Η Ορόσημο Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη και έχει δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια (με έμφαση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου διαθέτει και θυγατρική εταιρεία). Κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ERP, CRM, Supply Chain Management (SCM). Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ιδιαίτερα απαιτητικές εγκαταστάσεις, απασχολείται στην πλειονότητά του στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων στους πελάτες της εταιρείας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι στο πελατολόγιο της εταιρείας βρίσκονται αρκετές αξιόλογες ελληνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως ο Όμιλος Alumil Α.Ε., η Α. Χατζόπουλος Α.Ε., η Agrino (ΕΥ.ΓΕ. Πιτσιόλας ΑΒΕΕ) και άλλες.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει ομάδα ανάπτυξης ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και αυτόνομων custom εφαρμογών & υλοποιήσεων, με στόχο να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στους τομείς:

  • Yard Management με χρήση WEB εφαρμογής που αναπτύχθηκε από την εταιρεία και διασυνδέεται με το κεντρικό ERP για τον αποτελεσματικό έλεγχο της εισόδου, εξόδου και διαχείρισης των οχημάτων/φορτηγών, τον προγραμματισμό φορτίων και την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με προμηθευτές & εταιρίες μεταφορών.
  • Production Monitor and Scheduling System για βιομηχανικές μονάδες για τον προγραμματισμό (scheduling), τις εντολές, τη διαχείριση γραμμών παραγωγής και μηχανών και την καταγραφή στοιχείων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.
  • Custom Solutions & Android Apps για τη διασύνδεση με αυτόματα συστήματα αποθήκευσης, συστήματα B2B, συνδέσεις με ζυγιστικές διατάξεις και μηχανές παραγωγής καθώς και για ειδικές διαχειρίσεις.

Για την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του 2022, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 1,40 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 216 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία στις 31/12/2022, είχε τραπεζικό δανεισμό 110 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα σήμερα ανέρχονται σε 93 χιλ. ευρώ περίπου.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου EPSILON NET, για αύξηση του πελατολογίου του και την παροχή εξειδικευμένων λύσεων 360ο σε ειδικές κατηγορίες δραστηριότητας στην Ελλάδα & στο εξωτερικό.

Η διοίκηση του Ομίλου, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο μεγέθυνσης της περιόδου 2020-2022, μέσω του συνδυασμού υψηλών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης & στοχευμένων εξαγορών, συνεχίζει με συνέπεια την εκτέλεση του επιχειρηματικού της σχεδίου και το 2023.

Κεντρικός στόχος του μεγαλύτερου Ομίλου Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους του.