Φαληρικός Όρμος: Η ανάπλαση «πράσινη μετάβαση» στην πράξη – 100% ευρωπαϊκή η χρηματοδότηση

Φαληρικός Όρμος: Η ανάπλαση «πράσινη μετάβαση» στην πράξη – 100% ευρωπαϊκή η χρηματοδότηση

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στην Ευρώπη και γίνεται στην Αττική – Ποια είναι τα οφέλη για την πόλη και τους κατοίκους της

Η Αττική αλλάζει με το μεγαλύτερο έργο «πράσινης ανάπλασης» που έγινε ποτέ στη χώρα, αυτό της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, τονίζεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης για το έργο, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 365,4 εκατ. ευρώ.

Η διασφάλιση της υλοποίησης του έργου, επιτεύχθηκε με τη «συστηματική δουλειά της σημερινής Διοίκησης και των υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας Αττικής» καθώς ο κίνδυνος να μην υλοποιηθεί ήταν υπαρκτός, αφού ο αρχικός σχεδιασμός πέραν της έλλειψης μελετών, προέβλεπε τη χρηματοδότηση της παρέμβασης αποκλειστικά με πόρους της Περιφέρειας, οι οποίοι όμως δεν υπήρχαν, όπως σημειώνει η Περιφέρεια.

Από την παραλαβή του έργου ολοκληρωμένο σε ποσοστό 52% τον Σεπτέμβρη του 2019 η σημερινή Διοίκηση παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις που προκάλεσε η πανδημία, αφενός ολοκλήρωσε την α΄ Φάση αφετέρου αναζήτησε πόρους και για την υλοποίηση της β΄Φάσης όπως δικαιολογημένα ζητούν οι Δήμοι και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό με συστηματική δουλειά, στοχο-προσήλωση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπουργείο Ανάπτυξης διασφαλίστηκε το σύνολο των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του συνόλου του έργου.

Τα οφέλη για την Αττική και τους κατοίκους

Η εξέλιξη αυτή στην πράξη σημαίνει ότι:

• Τα χρήματα, που έχουν δοθεί για την Α’ φάση, από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 110 εκ. ευρώ, επιστρέφουν στα ταμεία της Περιφέρειας, προκειμένου να δοθούν για έργα ανάπτυξης για την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους του Λε-κανοπεδίου

• Εξασφαλίζεται χωρίς πλέον καμία αμφιβολία η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του έρ-γου που αφορά την επιδομή αυτού, ένα έργο που αποτελεί «σημαία» όχι μόνον για την Αττική, όχι μόνον για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB) δηλαδή την Βιωσιμότητα, την Αισθητική και τη Συμπερίληψη.

• Οι κάτοικοι των Δήμων της ευρύτερης περιοχής σε λίγο θα χαίρονται, μαζί με τα εκατομ-μύρια των επισκεπτών της Αττικής, ένα τεράστιας σημασίας Μητροπολιτικό έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής τους και θα δώσει μεγαλύτερη αξία στις περιουσίες τους

Η Ευρώπη στρέφει το βλέμμα της στο Φάληρο.

Το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στην Ευρώπη γίνεται στην Αττική

Η Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, τονίζεται στην ανακοίνωση θεωρείται ίσως το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεντρώνει την προσοχή των αρμόδιων στελεχών της ΕΕ, οι οποίοι βρίσκονται σε συστηματική επικοινωνία με την Περιφέρεια και τους Συμβούλους του έργου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο που θα κατασκευαστεί στην Ευρωπαϊκή ένωση σύμφωνα με τις αρχές του NEB.

Γιατί επιλέξαμε ως Αττική το ευρωπαϊκό πρότυπο του Νέου Bauhaus

Ενώ οι αρχικές φάσεις ανάπτυξης του Έργου έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί (υποδομές μεταφορών, έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης) και είναι έτοιμη και επικαιροποιημένη η δημοπράτηση της Β’ φάσης, η Περιφέρεια Αττικής επεδίωξε και πέτυχε την χρηματοδότηση του όλου Έργου από την ΕΕ, αξιοποιώντας τη σημερινή συγκυρία και τη νέα πολιτική της πράσινης μετάβασης, ενσωματώνοντας και προωθώντας τις αξίες του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Στο πλαίσιο αυτό

• αξιολογείται από την ομάδα μελέτης και τους συμβούλους Jaspers της ΕΕ και αναδει-κνύεται η συμβατότητα του σχεδιασμού με τις αρχές του ΝΕΒ

• διερευνάται σε ποιους τομείς μπορεί να υπάρξει δυνατότητα ενίσχυσης της ευθυγράμμι-σης με τις αρχές αυτές

• όποιες προτάσεις αναδειχθούν δεν θα τροποποιήσουν τον αρχικό σχεδιασμό, αλλά θα τον ενδυναμώσουν, εμπλουτίσουν, θα τον κάνουν περιβαλλοντικά πιο ευαίσθητο και κοινωνικά πιο σύγχρονο και ελκυστικό.

Τι είναι το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (New European Bauhaus) αποσκοπεί να δώσει πολιτιστική διάσταση στην πράσινη μετάβαση. Είναι μια δημιουργική και διεπιστημονική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποκοπεί να συνδέσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) με τους χώρους διαβίωσης και τις εμπειρίες μας.

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους καθοδηγείται από την ακόλουθη τριάδα αδιαχώριστων βασικών αξιών:

• Βιωσιμότητα, από τους κλιματικούς στόχους έως την κυκλικότητα, τη μηδενική ρύπανση και τη βιοποικιλότητα,

• Αισθητική και ποιότητα εμπειρίας – πέρα από τη λειτουργικότητα,

• Συμπεριληπτικότητα, αξιοποίηση της πολυμορφίας, διασφάλιση της ισότητας για όλους, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας.

Με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου κάνουμε πράξη ένα όραμα ετών

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη. Εργαστήκαμε με συστηματικό τρόπο και πετύχα-με μια σημαντική χρηματοδότηση ύψους 365,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα βοηθή-σει προκειμένου να υλοποιηθεί ή ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, ενός από τα εμ-βληματικότερα έργα της χώρας και της Ευρώπης. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συ-νέβαλλαν και συμβάλλουν προκειμένου να υλοποιηθεί ένα όραμα ετών».