Ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών: Έσπασαν το φράγμα των 40 δισ. ευρώ

Ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών: Έσπασαν το φράγμα των 40 δισ. ευρώ

Το φράγμα των 40 δισ. έσπασαν οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022, επίδοση η οποία αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών τόσο στο υπό εξέταση διάστημα, όσο και στο σύνολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 07.11.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 41,1% συγκριτικά με πέρυσι με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τη συνολική επίδοση-ρεκόρ του 2021 (ήτοι €39,9 δις). Τη θετική αυτή επίδοση επισκιάζει ο υψηλός πληθωρισμός που διαμορφώθηκε σε 12,0% το Σεπτέμβριο του 2022, καθώς και το αρνητικό ρεκόρ εμπορικού ελλείμματος που ξεπέρασε τα €27 δις στο υπό εξέταση διάστημα.

Οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €4.726,2 εκατ. έναντι €3.742,8 εκατ. και €2.583,7 εκατ. τους αντίστοιχους μήνες του 2021 και του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε 26,3%, δηλαδή €983,4 εκατ. και 82,9%, δηλαδή €2.142,5 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €8.332,7 εκατ. έναντι €5.859,1 εκατ. πέρυσι και €4.235,4 εκατ. πρόπερσι με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 42,2%, δηλαδή €2.473,6 εκατ. και 96,7%, δηλαδή €4.097,3 εκατ. αντίστοιχα. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά €1.490,2 εκατ., δηλαδή 70,4% και διαμορφώθηκε σε €3.606,5 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Σεπτέμβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σεπ 22*

Σεπ 21*

Σεπ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

4.726,2

3.742,8

2.583,7

983,4

2.142,5

26,3%

82,9%

Εισαγωγές

8.332,7

5.859,1

4.235,4

2.473,6

4.097,3

42,2%

96,7%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-3.606,5

-2.116,3

-1.651,7

-1.490,2

-1.954,8

70,4%

118,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η αξία των εξαγωγών άνευ πετρελαιοειδών έφτασε τα €3.035,0 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022, αυξημένη κατά €456,1 εκατ. (ήτοι 17,7%) συγκριτικά με πέρυσι, ενώ η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά €999,7 εκατ., δηλαδή 22,9% και διαμορφώθηκε σε €5.373,3 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €2.338,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022 έναντι ελλείμματος ύψους €1.794,7 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2021.

 

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΣεπτέμβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σεπ 22*

Σεπ 21*

Σεπ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

3.035,0

2.578,9

2.077,8

456,1

957,2

17,7%

46,1%

Εισαγωγές

5.373,3

4.373,6

3.676,3

999,7

1.697,0

22,9%

46,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.338,3

-1.794,7

-1.598,5

-543,6

-739,8

30,3%

46,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022, η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €40.554,3 εκατ. έναντι €28.742,7 εκατ. πέρυσι και €22.404,7 εκατ. πρόπερσι, αυξημένη κατά €11.811,6 εκατ. (ήτοι 41,1%) και €18.149,6 εκατ. (ήτοι 81,0%) αντίστοιχα. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €67.854,5 εκατ., αυξημένες κατά 48,9%, δηλαδή €22.287,5 εκατ. συγκριτικά με το α’ εννεάμηνο του 2021, ενώ το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €27.300,2 εκατ. Αυξημένες κατά 23,8% (δηλαδή €4.992,4 εκατ.) ήταν οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε €25.944,9 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σε €45.350,3 εκατ. (αύξηση €10.642,1 εκατ., δηλαδή 30,7%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Σεπ 22*

Ιαν-Σεπ 21*

Ιαν-Σεπ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Εξαγωγές

40.554,3

28.742,7

22.404,7

11.811,6

18.149,6

41,1%

81,0%

Εισαγωγές

67.854,5

45.567,0

36.206,8

22.287,5

31.647,7

48,9%

87,4%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-27.300,2

-16.824,3

-13.802,1

-10.475,9

-13.498,1

62,3%

97,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.739,3 εκατ., δηλαδή 38,6%, τα τρόφιμα κατά €867,9 εκατ., δηλαδή 20,1%, τα χημικά κατά €290,2 εκατ., δηλαδή 6,9%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €755,5 εκατ., δηλαδή 27,2%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €579,7 εκατ., δηλαδή 27,7%, οι πρώτες ύλες κατά €91,9 εκατ., δηλαδή 7,6%, τα ποτά και καπνά κατά €118,3 εκατ., δηλαδή 16,9%, τα λίπη και έλαια κατά €68,6 εκατ., δηλαδή 12,5% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €170,1 εκατ., δηλαδή 46,2%.

 

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Σεπ 22*

Ιαν-Σεπ 21*

Ιαν-Σεπ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

15.086,9

7.852,0

4.921,6

7.234,9

10.165,3

92,1%

206,5%

Βιομηχανικά

6.245,7

4.506,4

3.617,2

1.739,3

2.628,5

38,6%

72,7%

Τρόφιμα

5.190,3

4.322,4

3.947,2

867,9

1.243,1

20,1%

31,5%

Χημικά

4.514,7

4.224,5

3.647,2

290,2

867,5

6,9%

23,8%

Μηχ/τα-Οχήματα

3.536,1

2.780,6

2.309,9

755,5

1.226,2

27,2%

53,1%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.708,0

2.128,3

1.777,4

579,7

930,6

27,2%

52,4%

Πρώτες Ύλες

1.298,2

1.206,3

835,9

91,9

462,3

7,6%

55,3%

Ποτά-Καπνά

817,7

699,4

605,2

118,3

212,5

16,9%

35,1%

Λίπη-Έλαια

618,4

549,8

403,5

68,6

214,9

12,5%

53,3%

Μη ταξινομημένα

538,4

368,3

333,9

170,1

204,5

46,2%

61,3%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

25.467,5

20.785,9

17.477,3

4.681,6

7.990,2

22,5%

45,7%

Σύνολο**

40.554,4

28.637,9

22.398,9

11.916,5

18.155,5

41,6%

81,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

 

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Σεπ 22*

Σεπ 21*

Σεπ 20

Διαφορά 22/21

Διαφορά 22/20

ΕΤ 22/21

ΕΤ 22/20

Πετρελαιοειδή

1.741,5

1.170,5

514,2

571,0

1.227,3

48,8%

238,7%

Βιομηχανικά

742,6

596,5

435,4

146,1

307,2

24,5%

70,6%

Τρόφιμα

576,3

483,4

427,3

92,9

149,0

19,2%

34,9%

Χημικά

518,4

506,3

472,5

12,1

45,9

2,4%

9,7%

Μηχ/τα-Οχήματα

407,4

327,8

267,4

79,6

140,0

24,3%

52,4%

Διαφ. Βιομηχανικά

364,5

310,5

230,9

54,0

133,6

17,4%

57,8%

Ποτά-Καπνά

122,8

79,5

74,6

43,3

48,2

54,5%

64,6%

Πρώτες Ύλες

121,5

116,7

89,0

4,8

32,5

4,1%

36,4%

Λίπη-Έλαια

71,9

59,7

37,2

12,2

34,7

20,4%

93,3%

Μη ταξινομημένα

59,4

45,5

33,0

13,9

26,4

30,5%

80,3%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.984,8

2.525,8

2.067,3

459,0

917,5

18,2%

44,4%

Σύνολο**

4.726,3

3.696,3

2.581,5

1.030,0

2.144,8

27,9%

83,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 

 

 

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων (2020/2021), χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2021/2020

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Σε ό,τι αφορά στις χώρες όπου αποστέλλονται τα ελληνικά προϊόντα, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το 54,7% (ήτοι €22,2 δις) των συνολικών ελληνικών εξαγωγών και το 65,7% (ήτοι €17,1 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ οι Τρίτες Χώρες το 45,3% (ήτοι €18,4 δις) στο σύνολο και το 34,3% (ήτοι €8,9 δις) χωρίς τα πετρελαιοειδή.

 

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ