Ο Market Leader της Κρήτης “Χαλκιαδάκης” προβλέπει κερδοφορία και για το 2023

Ο Market Leader της Κρήτης “Χαλκιαδάκης” προβλέπει κερδοφορία και για το 2023

Αύξηση πωλήσεων -που οδεύουν στα 200 εκατ. ευρώ – και υψηλή κερδοφορία προβλέπει για το 2023 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, στοχεύοντας να επαναλάβει τις καλές επιδόσεις του 2022, παρά την αύξηση του κόστους, που ήταν και θα παραμείνει σημαντική, όπως εκτιμά.

Η εταιρεία, market leader στην Κρήτη και ισχυρός βραχίονας του ομίλου Σκλαβενίτη, που έχει αποκτήσει από το 2015 το 60%, συνέχισε να αποδίδει αξία στους μετόχους της, προσφέροντας υψηλό μέρισμα και υπεραποδίδοντας έναντι του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου. Το 2022 εμφάνισε πωλήσεις 190,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 8,5% συγκριτικά με τα 175,9 εκατ. ευρώ του 2021, με κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,5 εκατ. ευρώ, από 18,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 53,8 εκατ. ευρώ, από 50,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, 9,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Όπως σημειώνει στις οικονομικές καταστάσεις της η εταιρεία, στη χρήση που έληξε 31/12/2023 διένειμε μέρισμα 9,1 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2021, ενώ στην οικονομική χρήση 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή ίδιου ύψους μερίσματος, 9,1 εκατ. ευρώ, καθώς και αμοιβών μελών της διοίκησης 634.101,87 ευρώ από το σωρευμένο υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2022 ανέρχονταν σε 15,6 εκατ. ευρώ, από 22,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται πάντως ότι οι απαιτήσεις αυξήθηκαν συνολικά σε 5,3 εκατ. ευρώ, από 2,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, με αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες στο 1 εκατ. ευρώ από 875 χιλ. ευρώ και εκπτώσεις αγορών χρήσης υπό διακανονισμό στα 3,1 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Διάρθρωση των πωλήσεων και επένδυση στους ανθρώπους

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες της αλυσίδας Χαλκιαδάκης εμφανίζουν ανάπτυξη, τόσο στο λιανικό, όσο και στο χονδρικό εμπόριο, χάρη στις καλές επιδόσεις των ομώνυμων καταστημάτων σούπερ μάρκετ και cash & carry. Οι λιανικές πωλήσεις στην αλυσίδα άγγιξαν τα 164 εκατ. ευρώ, από περίπου 153 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ η χονδρική ξεπέρασε τα 9 εκατ. ευρώ, από 7,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σημαντική συνεισφορά στον τζίρο έχουν επίσης οι υπηρεσίες, με τα έσοδα πέρυσι να διαμορφώνονται σε 17,7 εκατ. ευρώ, έναντι 15,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει eshop, έχοντας επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε τεχνολογία και υπηρεσίες delivery.

Συνεχίζει επίσης να επενδύει στην «πράσινη» ενέργεια. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 11 χρόνια εγκατέστησε το πρώτο φωτοβολταϊκό σύστημα στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο 1ο χιλιόμετρο Γαζίου – Κρουσώνα.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα δίκτυο με 40 καταστήματα, με τα περισσότερα στο Ηράκλειο, αλλά με παρουσία από άκρη σε άκρη σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος εργοδότης στο λιανεμπόριο του νησιού, απασχολώντας, με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2022, 1.540 ανθρώπους, από 1.452 έναν χρόνο πριν. Διατηρεί επίσης έντονη κοινωνική δράση στην Κρήτη, ενώ στηρίζει την τοπική οικονομία και τους παραγωγούς, προωθώντας τα κρητικά προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων της.

Εν κατακλείδι, η διοίκηση της Χαλκιαδάκης (με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μηνά Χαλκιαδάκη και αντιπρόεδρο τη Μαρία Σκλαβενίτου) προβλέπει ότι το 2023, παρά τις προκλήσεις, θα συνεχίσει να επιτυγχάνει αύξηση πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία, προωθώντας επενδυτικό πρόγραμμα για τη μείωση της επίπτωσης της αύξησης του κόστους στα αποτελέσματά της και βασιζόμενη στην ανθεκτικότητα που οικοδόμησε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των τελευταίων ετών, όπως οι επιπτώσεις της πανδημίας και των πολεμικών συγκρούσεων, που οδήγησαν σε αλματώδη αύξηση του κόστους ενέργειας και των εμπορευμάτων.